Lecture Educational administration: Theory, research, and practice (9/e): Chapter 6 - Wayne K. Hoy, Cecil G. Miskel

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 23 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Educational administration: Theory, research, and practice (9/e): Chapter 6 - Wayne K. Hoy, Cecil G. Miskel. Chapter 6 - Organizational climate of schools. In this chapter, students will be able to understand: Organizational climate is another contemporary perspective for examining the distinctive character of schools; organizational climate is a relatively enduring quality of a school that is manifested in teachers’ collective percep tions of organizational behavior; school climate can be viewed from a variety of vantage points;.... Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-educational-administration-theorya-researcha-and-practice-9-e-chapter-6--0zcbuq.html

Nội dung


1101310

Tài liệu liên quan


Xem thêm