Lecture Educational administration: Theory, research, and practice (9/e): Chapter 4 - Wayne K. Hoy, Cecil G. Miskel

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 23 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Educational administration: Theory, research, and practice (9/e): Chapter 4 - Wayne K. Hoy, Cecil G. Miskel. Chapter 4 - Individuals in schools. The topics discussed in this chapter are: Individuals in schools are motivated by their needs, beliefs, and goals; Maslow’s hierarchy of needs theory; Herzberg’s hygiene-motivator theory; achievement and autonomy; attribution theory; equity theory;.... Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Vài tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-educational-administration-theorya-researcha-and-practice-9-e-chapter-4--yzcbuq.html

Nội dung


1101308

Tài liệu liên quan


Xem thêm