Lecture Educational administration: Theory, research, and practice (9/e): Chapter 4 - Wayne K. Hoy, Cecil G. Miskel

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 23 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Educational administration: Theory, research, and practice (9/e): Chapter 4 - Wayne K. Hoy, Cecil G. Miskel. Chapter 4 - Individuals in schools. The topics discussed in this chapter are: Individuals in schools are motivated by their needs, beliefs, and goals; Maslow’s hierarchy of needs theory; Herzberg’s hygiene-motivator theory; achievement and autonomy; attribution theory; equity theory;.... Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-educational-administration-theorya-researcha-and-practice-9-e-chapter-4--yzcbuq.html

Nội dung


1101308

Tài liệu liên quan


Xem thêm