Lecture Discrete mathematics and its applications (7/e) – Chapter 9: Relations

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 52 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Discrete mathematics and its applications (7/e) – Chapter 9: Relations. This chapter presents the following content: Relations and their properties, n-ary relations and their applications (not currently included in overheads), representing relations, closures of relations (not currently included in overheads), equivalence relations, partial orderings.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-discrete-mathematics-and-its-applications-7-e-chapter-9-relations-7mmbuq.html

Nội dung


1113809

Tài liệu liên quan


Xem thêm