Lecture Discrete mathematics and its applications (7/e) – Chapter 13: Modeling computation

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 56 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Discrete mathematics and its applications (7/e) – Chapter 13: Modeling computation. Lecture Discrete mathematics and its applications (7/e) – Chapter 13: Modeling computation. This chapter presents the following content: Languages and grammars, finite-state machines with output, finite-state machines with no output, language recognition, turing machines.. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-discrete-mathematics-and-its-applications-7-e-chapter-13-modeling-comput-bnmbuq.html

Nội dung


1113813

Tài liệu liên quan


Xem thêm