Lecture Discrete mathematics and its applications (7/e) – Chapter 13: Modeling computation

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 56 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Discrete mathematics and its applications (7/e) – Chapter 13: Modeling computation. Lecture Discrete mathematics and its applications (7/e) – Chapter 13: Modeling computation. This chapter presents the following content: Languages and grammars, finite-state machines with output, finite-state machines with no output, language recognition, turing machines.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-discrete-mathematics-and-its-applications-7-e-chapter-13-modeling-comput-bnmbuq.html

Nội dung


1113813

Tài liệu liên quan


Xem thêm