Lecture Discrete mathematics and its applications (7/e) – Chapter 11: Trees

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 43 | FileSize: M | File type: PPTX
of x

Lecture Discrete mathematics and its applications (7/e) – Chapter 11: Trees. Lecture Discrete mathematics and its applications (7/e) – Chapter 11: Trees. This chapter presents the following content: Introduction to trees, applications of trees, tree traversal, spanning trees, minimum spanning trees.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-discrete-mathematics-and-its-applications-7-e-chapter-11-trees-9mmbuq.html

Nội dung


1113811

Tài liệu liên quan


Xem thêm