Lecture Crafting and executing strategy: The quest for competitive advantage - Concepts and cases (18/e) - Chapter 8

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 24 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Crafting and executing strategy: The quest for competitive advantage - Concepts and cases (18/e) - Chapter 8. Chapter 8 - Corporate strategy: Diversification and the multibusiness company. After studying this chapter, you should be able to: Understand when and how business diversification can enhance shareholder value, gain an understanding of how related diversification strategies can produce cross-business strategic fit capable of delivering competitive advantage, become aware of the merits and risks of corporate strategies keyed to unrelated diversification,.... Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-crafting-and-executing-strategy-the-quest-for-competitive-advantage-conc-z2sbuq.html

Nội dung


1122153

Tài liệu liên quan


Xem thêm