Lecture Crafting and executing strategy: The quest for competitive advantage - Concepts and cases (18/e) - Chapter 6

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 16 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Crafting and executing strategy: The quest for competitive advantage - Concepts and cases (18/e) - Chapter 6. Chapter 6 - Strengthening a company’s competitive position: Strategic moves, timing, and scope of operations. After studying this chapter, you should be able to: Learn whether and when to pursue offensive or defensive strategic moves to improve a company's market position, recognize when being a first mover or a fast follower or a late mover is most advantageous, become aware of the strategic benefits and risks of expanding a company's horizontal scope through mergers and acquisitions,.... Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-crafting-and-executing-strategy-the-quest-for-competitive-advantage-conc-x2sbuq.html

Nội dung


1122151

Tài liệu liên quan


Xem thêm