Lecture Crafting and executing strategy: The quest for competitive advantage - Concepts and cases (18/e) - Chapter 3

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 16 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Crafting and executing strategy: The quest for competitive advantage - Concepts and cases (18/e) - Chapter 3. Chapter 3 - Evaluating a company’s external environment. After studying this chapter you will be able to: To gain command of the basic concepts and analytical tools widely used to diagnose a company’s industry and competitive conditions; To become adept in recognizing the factors that cause competition in an industry to be fierce, more or less normal, or relatively weak; To learn how to determine whether an industry’s outlook presents a company with sufficiently attractive opportunities for growth and profitability.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-crafting-and-executing-strategy-the-quest-for-competitive-advantage-conc-u2sbuq.html

Nội dung


1122148

Tài liệu liên quan


Xem thêm