Lecture Crafting and executing strategy: The quest for competitive advantage - Concepts and cases (18/e) - Chapter 9

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 16 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Crafting and executing strategy: The quest for competitive advantage - Concepts and cases (18/e) - Chapter 9. Chapter 9 - Ethics, corporate social responsibility, environmental sustainability, and strategy. After studying this chapter, you should be able to: Understand how the standards of ethical behavior in business relate to the ethical standards and norms of the larger society and culture in which a company operates, recognize conditions that can give rise to unethical business strategies and behavior, gain an understanding of the costs of business ethics failures.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-crafting-and-executing-strategy-the-quest-for-competitive-advantage-conc-02sbuq.html

Nội dung


1122154

Tài liệu liên quan


Xem thêm