Lecture Crafting and executing strategy (15/e): Chapter 6 - Arthur A. Thompson, A. J. Strickland III, John E. Gamble

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 31 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Crafting and executing strategy (15/e): Chapter 6 - Arthur A. Thompson, A. J. Strickland III, John E. Gamble. Chapter 6 - Supplementing the chosen competitive strategy: Other important business strategy choices. This chapter includes contents: Strategic alliances and partnerships, merger and acquisition strategies, vertical integration strategies: operating across more stages of the industry value chain, outsourcing strategies: narrowing the boundaries of the business, business strategy choices for specific market situations, timing strategic moves – to be an early mover of a late.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-crafting-and-executing-strategy-15-e-chapter-6-arthur-a-thompsona-a-j-st-hmfbuq.html

Nội dung


1104711

Tài liệu liên quan


Xem thêm