Lecture Crafting and executing strategy (15/e): Chapter 5 - Arthur A. Thompson, A. J. Strickland III, John E. Gamble

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 25 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Crafting and executing strategy (15/e): Chapter 5 - Arthur A. Thompson, A. J. Strickland III, John E. Gamble. Chapter 5 - The five generic competitive strategies: Which one to employ? This chapter includes contents: The five competitive strategies, low-cost provider strategies, broad differentiation strategies, best-cost provider strategies, focused (or market niche) strategies, the contrasting features of the five generic competitive strategies: a summary.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-crafting-and-executing-strategy-15-e-chapter-5-arthur-a-thompsona-a-j-st-gmfbuq.html

Nội dung


1104710

Tài liệu liên quan


Xem thêm