Lecture Crafting and executing strategy (15/e): Chapter 4 - Arthur A. Thompson, A. J. Strickland III, John E. Gamble

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 31 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Crafting and executing strategy (15/e): Chapter 4 - Arthur A. Thompson, A. J. Strickland III, John E. Gamble. Chapter 4 - Evaluating a company’s resources and competitive position. In this chapter, we will address the following questions: How well is the company’s present strategy working? What are the company’s resource strengths and weaknesses and its external opportunities and threats? Are the company’s prices and costs competitive?.... Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-crafting-and-executing-strategy-15-e-chapter-4-arthur-a-thompsona-a-j-st-fmfbuq.html

Nội dung


1104709

Tài liệu liên quan


Xem thêm