Lecture Crafting and executing strategy (15/e): Chapter 1 - Arthur A. Thompson, A. J. Strickland III, John E. Gamble

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 14 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Crafting and executing strategy (15/e): Chapter 1 - Arthur A. Thompson, A. J. Strickland III, John E. Gamble. Chapter 1 - What is strategy and why is it important? In this chapter students will be able to: Understand the role of business strategies in moving a company in the intended direction, growing its business, and improving its financial and market performance; develop an awareness of the four most reliablestrategic approaches for setting a company apart from rivals and winning a sustainable competitive advantage;.... Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-crafting-and-executing-strategy-15-e-chapter-1-arthur-a-thompsona-a-j-st-cmfbuq.html

Nội dung


1104706

Tài liệu liên quan


Xem thêm