Lecture Contemporary financial management (9/e): Chapter 2 - Moyer, McGuigan, Kretlow

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 55 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Contemporary financial management (9/e): Chapter 2 - Moyer, McGuigan, Kretlow. Lecture Contemporary financial management, chapter 2 - The domestic and international financial marketplace. This chapter looks at the domestic and international financial marketplaces that allocate scarce resources.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-contemporary-financial-management-9-e-chapter-2-moyera-mcguigana-kretlow-ehabuq.html

Nội dung


1098048

Tài liệu liên quan


Xem thêm