Lecture Contemporary financial management (9/e): Chapter 1 - Moyer, McGuigan, Kretlow

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 35 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Contemporary financial management (9/e): Chapter 1 - Moyer, McGuigan, Kretlow. Chap 1 - The role and objective of financial management. This chapter introduces the financial management process of the typical firm. It looks at the financial manager, the field of finance, financial decisions and their implications, and the daily questions faced by the firm’s financial management.. Giống những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-contemporary-financial-management-9-e-chapter-1-moyera-mcguigana-kretlow-dhabuq.html

Nội dung


1098047

Tài liệu liên quan


Xem thêm