Lecture Business finance - Chapter 7: Portfolio theory and asset pricing

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 56 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business finance - Chapter 7: Portfolio theory and asset pricing. In this chapter, students will be able to understand: Understand how ‘risk’ and ‘return’ are defined and measured, understand the concept of risk-aversion by investors, explain how diversification reduces risk, understand the importance of covariance between returns on assets in determining the risk of a portfolio,.... Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-finance-chapter-7-portfolio-theory-and-asset-pricing-nlmbuq.html

Nội dung


1113753

Tài liệu liên quan


Xem thêm