Lecture Business finance - Chapter 6: The application of project evaluation methods

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 40 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business finance - Chapter 6: The application of project evaluation methods. Chapter 6 - The application of project evaluation methods. After studying this chapter you will be able to: Explain the principles used in estimating project cash flows, compare mutually exclusive projects that have different lives, determine when to retire (abandon) or replace assets,.... Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-finance-chapter-6-the-application-of-project-evaluation-methods-mlmbuq.html

Nội dung


1113752

Tài liệu liên quan


Xem thêm