Lecture Business finance - Chapter 5: Project evaluation: Principles and methods

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 34 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business finance - Chapter 5: Project evaluation: Principles and methods. Chapter 5 - Project evaluation: Principles and methods. This chapter explain the importance of each of the steps in the capital expenditure process, outline the decision rules for each of the main methods of project evaluation, explain the advantages and disadvantages of the main project evaluation methods,.... Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-finance-chapter-5-project-evaluation-principles-and-methods-llmbuq.html

Nội dung


1113751

Tài liệu liên quan


Xem thêm