Lecture Business finance - Chapter 23: Management of short-term assets: Liquid assets and accounts receivable

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 49 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business finance - Chapter 23: Management of short-term assets: Liquid assets and accounts receivable. After studying this chapter you will be able to understand: Define liquid assets, distinguish between liquidity management and treasury management, identify the motives for holding liquid assets, prepare a cash budget, apply cash management models,...and other contents.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ học tập Có tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-finance-chapter-23-management-of-short-term-assets-liquid-asset-3lmbuq.html

Nội dung


1113769

Tài liệu liên quan


Xem thêm