Lecture Business finance - Chapter 22: Management of short-term assets: Inventory

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 31 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business finance - Chapter 22: Management of short-term assets: Inventory. Chapter 22 - Management of short-term assets: Inventory. When you finish this chapter, you should: Understand the importance of short-term assets in the Australian economy, identify the three major types of short-term assets, evaluate the need for short-term asset management,.... Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-finance-chapter-22-management-of-short-term-assets-inventory-2lmbuq.html

Nội dung


1113768

Tài liệu liên quan


Xem thêm