Lecture Business finance - Chapter 21: International financial management

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 93 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business finance - Chapter 21: International financial management. This chapter include objectives: Understand the importance of international transactions for the Australian economy; read, interpret and use foreign exchange rates; understand the roles of interest rates and inflation rates in exchange-rate determination; understand the empirical evidence on the behaviour of exchange rates;…. Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-finance-chapter-21-international-financial-management-1lmbuq.html

Nội dung


1113767

Tài liệu liên quan


Xem thêm