Lecture Business finance - Chapter 21: International financial management

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 93 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business finance - Chapter 21: International financial management. This chapter include objectives: Understand the importance of international transactions for the Australian economy; read, interpret and use foreign exchange rates; understand the roles of interest rates and inflation rates in exchange-rate determination; understand the empirical evidence on the behaviour of exchange rates;…. Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-finance-chapter-21-international-financial-management-1lmbuq.html

Nội dung


1113767

Tài liệu liên quan


Xem thêm