Lecture Business finance - Chapter 19: Options and contingent claims

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 73 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business finance - Chapter 19: Options and contingent claims. Chapter 19 - Options and contingent claims. This chapter include objectives: Understand the major types and characteristics of options and distinguish between options and futures; identify and explain the factors that affect option prices; understand and apply basic option pricing theorems, including put–call parity,…. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-finance-chapter-19-options-and-contingent-claims-zlmbuq.html

Nội dung


1113765

Tài liệu liên quan


Xem thêm