Lecture Business finance - Chapter 18: Futures contracts

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 72 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business finance - Chapter 18: Futures contracts. Chapter 18 - Futures contracts. In this chapter you will learn: Understand what a futures contract is and how futures markets are organised; understand the system of deposits, margins and marking-to-market used by futures exchanges; have some understanding of the determinants of futures price;.... Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-finance-chapter-18-futures-contracts-ylmbuq.html

Nội dung


1113764