Lecture Business finance - Chapter 17: Capital market efficiency

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 61 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business finance - Chapter 17: Capital market efficiency. Chapter 17 - Capital market efficiency. On completion of this chapter students will know how to: Understand the concept of market efficiency, distinguish between different categories of market efficiency, understand the methods used to test for market efficiency, understand the major trends in tests of market efficiency that have uncovered evidence that is anomalous from a market efficiency viewpoint,.... Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Có tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-finance-chapter-17-capital-market-efficiency-xlmbuq.html

Nội dung


1113763

Tài liệu liên quan


Xem thêm