Lecture Business finance - Chapter 17: Capital market efficiency

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 61 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business finance - Chapter 17: Capital market efficiency. Chapter 17 - Capital market efficiency. On completion of this chapter students will know how to: Understand the concept of market efficiency, distinguish between different categories of market efficiency, understand the methods used to test for market efficiency, understand the major trends in tests of market efficiency that have uncovered evidence that is anomalous from a market efficiency viewpoint,.... Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-finance-chapter-17-capital-market-efficiency-xlmbuq.html

Nội dung


1113763

Tài liệu liên quan


Xem thêm