Lecture Business finance - Chapter 16: Leasing and other equipment finance

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 41 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business finance - Chapter 16: Leasing and other equipment finance. Chapter 16 decribes leasing and other equipment finance. After completing this unit, you should be able to: Explain the main features of finance leases and operating leases, understand the reasons for leveraged leases and cross-border leases, outline the accounting and tax treatment of leases in australia, calculate rentals for a finance lease, evaluate a finance lease from the lessee’s viewpoint,.... Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-finance-chapter-16-leasing-and-other-equipment-finance-wlmbuq.html

Nội dung


1113762

Tài liệu liên quan


Xem thêm