Lecture Business finance - Chapter 15: The cost of capital and taxation issues in project evaluation

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 50 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business finance - Chapter 15: The cost of capital and taxation issues in project evaluation. Chapter 15 explain the cost of capital and taxation issues in project evaluation. This chapter include objectives: Understand the concept of the cost of capital, understand the effect of risk on the cost of capital, understand how the cost of capital can be measured under the imputation tax system, understand why the cost of capital for a company is expressed as a weighted average of the costs of all of the company’s sources of capital,.... Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-finance-chapter-15-the-cost-of-capital-and-taxation-issues-in-p-vlmbuq.html

Nội dung


1113761

Tài liệu liên quan


Xem thêm