Lecture Business finance - Chapter 13: Principles of capital structure

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 60 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business finance - Chapter 13: Principles of capital structure. In this chapter, you will learn: Explain the effects of financial leverage, distinguish between business risk and financial risk, understand the ‘capital structure irrelevance’ theory of Modigliani and Miller (MM), explain the roles of taxes and other factors that may influence capital structure decisions,…. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-finance-chapter-13-principles-of-capital-structure-tlmbuq.html

Nội dung


1113759

Tài liệu liên quan


Xem thêm