Lecture Business finance - Chapter 10: Sources of long-term finance: Equity

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 75 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business finance - Chapter 10: Sources of long-term finance: Equity. Chapter 10 - Sources of long-term finance: Equity. This chapter include objectives: Outline the characteristics of ordinary shares, explain the advantages and disadvantages of equity as a source of finance, outline the main characteristics of preference shares, outline the main sources of private equity in the Australian market,…. Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Vài tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-finance-chapter-10-sources-of-long-term-finance-equity-qlmbuq.html

Nội dung


1113756

Tài liệu liên quan


Xem thêm