Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 9 - Paige Baltzan

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 53 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 9 - Paige Baltzan. Chapter 9 - Systems development and project management: Corporate responsibility. Learning objectives of this chapter include: Describe the seven phases of the systems development life cycle, summarize the different software development methodologies, explain project management and identify the primary reasons projects fail, identify the primary project planning diagrams, identify the three different types of outsourcing along with their benefits and challenges.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Vài tài liệu tải về sai font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-driven-information-systems-4-e-chapter-9-paige-baltzan-vddbuq.html

Nội dung


1101809

Tài liệu liên quan


Xem thêm