Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 8 - Paige Baltzan

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 62 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 8 - Paige Baltzan. Chapter 8 - Enterprise applications: Business communications. When you finish this chapter, you should: Explain integrations and the role they play in connecting a corporation, describe supply chain management along with its associated benefits and challenges, describe customer relationship management along with its associated benefits and challenges, describe enterprise resource planning along with its associated benefits and challenges.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-driven-information-systems-4-e-chapter-8-paige-baltzan-uddbuq.html

Nội dung


1101808

Tài liệu liên quan


Xem thêm