Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 7 - Paige Baltzan

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 48 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 7 - Paige Baltzan. Chapter 7 - Networks: Mobile business. The goals of this chapter are: Explain the five different networking elements creating a connected world, identify the benefits and challenges of a connected world, describe the different wireless network categories, explain the different wireless network business applications, identify the benefits and challenges of business mobility.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-driven-information-systems-4-e-chapter-7-paige-baltzan-tddbuq.html

Nội dung


1101807

Tài liệu liên quan


Xem thêm