Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 6 - Paige Baltzan

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 57 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 6 - Paige Baltzan. Chapter 6 - Data: Business intelligence. Learning objectives of this chapter include: Explain the four primary traits that determine the value of information; describe a database, a database management system, and the relational database model; identify the business advantages of a relational database; explain the business benefits of a data-driven website.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-driven-information-systems-4-e-chapter-6-paige-baltzan-sddbuq.html

Nội dung


1101806

Tài liệu liên quan


Xem thêm