Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 4 - Paige Baltzan

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 46 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 4 - Paige Baltzan. Chapter 4 - Ethics and information security: MIS business concerns. After studying this chapter you will be able to: Explain the ethical issues in the use of information technology, identify the six epolicies organizations should implement to protect themselves, describe the relationships and differences between hackers and viruses, describe the relationship between information security policies and an information security plan.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Vài tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-driven-information-systems-4-e-chapter-4-paige-baltzan-qddbuq.html

Nội dung


1101804

Tài liệu liên quan


Xem thêm