Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 3 - Paige Baltzan

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 56 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 3 - Paige Baltzan. Chapter 3 - Ebusiness: Electronic business value. Learning objectives of this chapter include: Compare disruptive and sustaining technologies, and explain how the Internet and WWW caused business disruption; describe ebusiness and its associated advantages; compare the four ebusiness models; describe the six ebusiness tools for connecting and communicating.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Có tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-driven-information-systems-4-e-chapter-3-paige-baltzan-pddbuq.html

Nội dung


1101803

Tài liệu liên quan


Xem thêm