Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 2 - Paige Baltzan

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 57 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 2 - Paige Baltzan. Chapter 2 - Decisions and processes: Value driven business. The goal is for you to learn: Explain the importance of decision making for managers at each of the three primary organization levels along with the associated decision characteristics; define critical success factors (CSFs) and key performance indicators (KPIs), and explain how managers use them to measure the success of MIS projects.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-driven-information-systems-4-e-chapter-2-paige-baltzan-oddbuq.html

Nội dung


1101802

Tài liệu liên quan


Xem thêm