Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 1 - Paige Baltzan

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 41 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business driven information systems (4/e): Chapter 1 - Paige Baltzan. Chapter 1 - Management information systems: Business driven MIS. Learning objectives of this chapter include: Describe the information age and the differences among data, information, business intelligence, and knowledge; identify the different departments in a company and why they must work together to achieve success; explain systems thinking and how management information systems enable business communications.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-driven-information-systems-4-e-chapter-1-paige-baltzan-nddbuq.html

Nội dung


1101801

Tài liệu liên quan


Xem thêm