Lecture Business and administrative communication (11th edition): Chapter 7 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 18 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business and administrative communication (11th edition): Chapter 7 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler. Chapter 7 - Communicating across cultures. After studying this chapter, you will know: Why global business is important, why diversity is becoming more important, how our values and beliefs affect our responses to other people, how nonverbal communication impacts cross-cultural communications, how to adapt oral communication for cross-cultural communications, how to adapt written communications for global audiences, why it is important to.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-and-administrative-communication-11th-edition-chapter-7-kitty-o-tambuq.html

Nội dung


1113363

Tài liệu liên quan


Xem thêm