Lecture Business and administrative communication (11th edition): Chapter 2 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business and administrative communication (11th edition): Chapter 2 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler. Chapter 2 - Adapting your message to your audience. In this chapter, we will address the following questions: How to identify your audience, ways to analyze different kinds of audiences, how to choose channels to reach audiences, how to adapt your message to the audience, how to characterize good audience benefits, how to create audience benefits, how to communicate with multiple audiences.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-and-administrative-communication-11th-edition-chapter-2-kitty-o-oambuq.html

Nội dung


1113358

Tài liệu liên quan


Xem thêm