Lecture Business and administrative communication (11th edition): Chapter 11 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 20 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Lecture Business and administrative communication (11th edition): Chapter 11 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler. Chapter 11 - Crafting persuasive messages. After studying this chapter, you will know: Identify the purposes of persuasive messages; analyze a persuasive situation; identify basic persuasive strategies; write persuasive direct requests; write persuasive problem-solving messages; write sales and fund-raising messages; use technology for persuasive messages.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lecture-business-and-administrative-communication-11th-edition-chapter-11-kitty--xambuq.html

Nội dung


1113367

Tài liệu liên quan


Xem thêm