Làm thế nào để thiết kế Powerpoint thuyết trình cho hiệu quả

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 18 | Lần xem: 0 | Page: 0 | FileSize: M | File type:
of x

Làm thế nào để thiết kế Powerpoint thuyết trình cho hiệu quả. Translated version from Satyajeet Singh satyajeet.singh@yahoo.com. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lam-the-nao-de-thiet-ke-powerpoint-thuyet-trinh-cho-hieu-qua-hvbbuq.html

Nội dung

Translated version from Satyajeet Singh satyajeet.singh@yahoo.com 1099851