Làm thế nào để thiết kế Powerpoint thuyết trình cho hiệu quả

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 18 | Lần xem: 0 | Page: 0 | FileSize: M | File type:
of x

Làm thế nào để thiết kế Powerpoint thuyết trình cho hiệu quả. Translated version from Satyajeet Singh satyajeet.singh@yahoo.com. Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/lam-the-nao-de-thiet-ke-powerpoint-thuyet-trinh-cho-hieu-qua-hvbbuq.html

Nội dung

Translated version from Satyajeet Singh satyajeet.singh@yahoo.com 1099851