of x

Kỹ thuật nâng vận chuyển - Chương 3. Dây và các chi tiết quấn, hướng dây

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 43 | FileSize: 1.93 M | File type: PPT
6 lần xem

Kỹ thuật nâng vận chuyển - Chương 3. Dây và các chi tiết quấn, hướng dây. Cấu tạo: - Chế tạo từ những sợi thép sáng hay tráng kẽm đường kính từ 0,2-3 mm đã được hóa cứng. Kết cấu: - Tùy theo cách bện: Bện đơn, Bện kép, Bện ba lớp - Tùy theo tình trạng tíêp xúc: Tiếp xúc đường, Tiếp xúc điểm; Tùy theo chiều cuốn: Bện xuôi, Bện chéo, Bện tổng hợp.. Cũng như những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ky-thuat-nang-van-chuyen-chuong-3-day-va-cac-chi-tiet-quana-huong-day-2rr6tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin trân trọng giới thiệu đến mọi người tài liệu Kỹ thuật nâng vận chuyển - Chương 3. Dây và các chi tiết quấn, hướng dây.Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo ,Thư viện Kỹ thuật nâng vận chuyển - Chương 3. Dây và các chi tiết quấn, hướng dây thuộc chuyên mục ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Cơ khí - Chế tạo máy được giới thiệu bởi bạn cokhichetaomay đến bạn đọc nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại Kỹ Thuật - Công Nghệ,Cơ khí - Chế tạo máy , có tổng cộng 43 page , thuộc file .PPT, cùng thể loại còn có chi tiết quấn,dây cáp thép, chi tiết máy, gia công cơ khí, kỹ thuật nâng, kỹ thuật vận chuyển ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Cấu tạo: - Chế tạo từ các sợi thép sáng hay tráng kẽm đường kính từ 0,2-3 mm đã được hóa cứng, bên cạnh đó Kết cấu: - Tùy theo cách bện: Bện đơn, Bện kép, Bện ba lớp - Tùy theo trạng thái tíêp xúc: Tiếp xúc đường, Tiếp xúc điểm; Tùy theo chiều cuốn: Bện xuôi, Bện chéo, Bện tổng hợp, bên cạnh đó KỸ THUẬT NÂNG - VẬN CHUYỂN CHƯƠNG 3, nói thêm là DÂY & CÁC CHI TIẾT QUẤN, HƯỚNG DÂY, nói thêm là (WIRE ROBES AND CHAINS FOR, tiếp theo là HOISTING AND HAULAGE, kế tiếp là LIFTING, bên cạnh đó TACKLE, DRUM, SHEAVES, SPROCKETS) Chapter III 1 1, kế tiếp là DÂY CÁP THÉP (wire rope), thêm nữa Cấu tạo:,còn cho biết thêm -Chế tạo từ các sợi thép, bên cạnh đó sáng hay tráng kẽm đường kính, bên cạnh đó từ 0,2-3mm đã được hóa cứng Chapter III 2 1, bên cạnh đó DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope), cho biết thêm  Kết cấu, tiếp theo là  Tùy theo cách bện:  Tùy theo trạng thái tíêp xúc : -Bện đơn -Tiếp xúc đường -Bện kép -Tiếp xúc điểm -Bện ba lớp,còn cho biết thêm  Tùy theo chiều cuốn : - Bện xuôi - Bện chéo - Bện tổng hợp Chapter III 3, bên cạnh đó 1, bên cạnh đó DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope), ngoài ra •Bện kép Chapter III 4
 1. KỸ THUẬT NÂNG - VẬN CHUYỂN CHƯƠNG 3 DÂY & CÁC CHI TIẾT QUẤN, HƯỚNG DÂY (WIRE ROBES AND CHAINS FOR HOISTING AND HAULAGE. LIFTING TACKLE, DRUM, SHEAVES, SPROCKETS) Chapter III 1
 2. 1. DÂY CÁP THÉP (wire rope) Cấu tạo: -Chế tạo từ những sợi thép sáng hay tráng kẽm đường kính từ 0,2-3mm đã được hóa cứng Chapter III 2
 3. 1. DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope)  Kết cấu  Tùy theo cách bện:  Tùy theo tình trạng tíêp xúc : -Bện đơn -Tiếp xúc đường -Bện kép -Tiếp xúc điểm -Bện ba lớp  Tùy theo chiều cuốn : - Bện xuôi - Bện chéo - Bện tổng hợp Chapter III 3
 4. 1. DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope) •Bện kép Chapter III 4
 5. 1. DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope) Chapter III 5
 6. 1. DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope) Cấu tạo theo chiều cuốn LLL %20rope LRL %20rope RLL %20rope Chapter III RRL %20rope 6
 7. 1. DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope)  Tính và chọn dây 1. Individual wires, the ropes – an object of intricate construction- is composed of, are subject to various stresses in service (contact, tension, bending, and twisting) 2. A mathematical treatment of all the factors controlling the wires of rope is practical impossible 3. Codes used in rope design are based on factors of maximum rope tension, and safety 4. Ropes are selected from applicable standards, using the relationship   S = n.Smax ≤ S  d  d Chapter III 7
 8. 1. DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope)  Sử dụng cáp -Cáp thường không đứt tức thời. -Chỉ lọai bỏ cáp khi số sợi đứt cáp trên một bước dài vượt số sợi cho phép Heä Keát caáu caùp soá 6 x 19 = 114 6 x 37 = 222 sôïi an sôïi toaøn Beän Beän Beän Beän xuoâi cheùo xuoâi cheùo ≤ 6 6 12 11 Chapter III 22 8
 9. 1. DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope)  Nối đầu dây với chi tiết khác (Attachment of ropes to machinery parts) Chapter III 9
 10. 1. DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope) •Sử dụng đúng cáp Chapter III 10
 11. 1. DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope) Chapter III 11
 12. 1. DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope) Chapter III 12
 13. 1. DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope) Chapter III 13
 14. 1. DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope) Chapter III 14
 15. 1. DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope) Chapter III 15
 16. 1. DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope) Phöông phaùp coá ñònh ñaàu caùp treân tang Chapter III 16
 17. 2. XÍCH (chains)  Xích hàn (welded) -These are widely used in hoisting installation as pliable members -Welded chains fall in to ordinary type and calibrated one differing by the accuracy of fabrication  Xích bản lề ( roller chains) -Roller chains consist of steel plates hinge- joined by pins -Normally the chains are tested by the manufacturer with a load equal to half the breaking one -Roller chains are ore reliable than welded - Roller chains are heavier and more costly then welded ones Chapter III 17
 18. 3. TANG CUỐN CÁP (drums)  Mục đích:  Phân loại: Tang trụ. Tang côn. Tang ma sát.  Cấu tạo, chế tạo: Một lớp, nhiều lớp. Có rãnh, không có rãnh. Đúc hàn. Chapter III 18
 19. 3. TANG CUỐN CÁP( tt) : 1. Tang trụ. -Distinction is made between drums spooling the rope in one layer and those on which the rope is wound is more than one layer - The winding face of drum is made smooth or provided machined helical grooves Các thông số cơ bản : L,t, D Chapter III 19
 20. 3.  TANG CUOÁN CAÙP( tt) : Chapter III 20
887184

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm