Kỹ thuật nâng vận chuyển - Chương 3. Dây và các chi tiết quấn, hướng dây

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 43 | FileSize: 1.93 M | File type: PPT
of x

Kỹ thuật nâng vận chuyển - Chương 3. Dây và các chi tiết quấn, hướng dây. Cấu tạo: - Chế tạo từ những sợi thép sáng hay tráng kẽm đường kính từ 0,2-3 mm đã được hóa cứng. Kết cấu: - Tùy theo cách bện: Bện đơn, Bện kép, Bện ba lớp - Tùy theo tình trạng tíêp xúc: Tiếp xúc đường, Tiếp xúc điểm; Tùy theo chiều cuốn: Bện xuôi, Bện chéo, Bện tổng hợp.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ky-thuat-nang-van-chuyen-chuong-3-day-va-cac-chi-tiet-quana-huong-day-2rr6tq.html

Nội dung


 1. KỸ THUẬT NÂNG - VẬN CHUYỂN CHƯƠNG 3 DÂY & CÁC CHI TIẾT QUẤN, HƯỚNG DÂY (WIRE ROBES AND CHAINS FOR HOISTING AND HAULAGE. LIFTING TACKLE, DRUM, SHEAVES, SPROCKETS) Chapter III 1
 2. 1. DÂY CÁP THÉP (wire rope) Cấu tạo: -Chế tạo từ những sợi thép sáng hay tráng kẽm đường kính từ 0,2-3mm đã được hóa cứng Chapter III 2
 3. 1. DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope)  Kết cấu  Tùy theo cách bện:  Tùy theo tình trạng tíêp xúc : -Bện đơn -Tiếp xúc đường -Bện kép -Tiếp xúc điểm -Bện ba lớp  Tùy theo chiều cuốn : - Bện xuôi - Bện chéo - Bện tổng hợp Chapter III 3
 4. 1. DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope) •Bện kép Chapter III 4
 5. 1. DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope) Chapter III 5
 6. 1. DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope) Cấu tạo theo chiều cuốn LLL %20rope LRL %20rope RLL %20rope Chapter III RRL %20rope 6
 7. 1. DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope)  Tính và chọn dây 1. Individual wires, the ropes – an object of intricate construction- is composed of, are subject to various stresses in service (contact, tension, bending, and twisting) 2. A mathematical treatment of all the factors controlling the wires of rope is practical impossible 3. Codes used in rope design are based on factors of maximum rope tension, and safety 4. Ropes are selected from applicable standards, using the relationship   S = n.Smax ≤ S  d  d Chapter III 7
 8. 1. DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope)  Sử dụng cáp -Cáp thường không đứt tức thời. -Chỉ lọai bỏ cáp khi số sợi đứt cáp trên một bước dài vượt số sợi cho phép Heä Keát caáu caùp soá 6 x 19 = 114 6 x 37 = 222 sôïi an sôïi toaøn Beän Beän Beän Beän xuoâi cheùo xuoâi cheùo ≤ 6 6 12 11 Chapter III 22 8
 9. 1. DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope)  Nối đầu dây với chi tiết khác (Attachment of ropes to machinery parts) Chapter III 9
 10. 1. DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope) •Sử dụng đúng cáp Chapter III 10
 11. 1. DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope) Chapter III 11
 12. 1. DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope) Chapter III 12
 13. 1. DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope) Chapter III 13
 14. 1. DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope) Chapter III 14
 15. 1. DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope) Chapter III 15
 16. 1. DÂY CÁP THÉP (tt) (wire rope) Phöông phaùp coá ñònh ñaàu caùp treân tang Chapter III 16
 17. 2. XÍCH (chains)  Xích hàn (welded) -These are widely used in hoisting installation as pliable members -Welded chains fall in to ordinary type and calibrated one differing by the accuracy of fabrication  Xích bản lề ( roller chains) -Roller chains consist of steel plates hinge- joined by pins -Normally the chains are tested by the manufacturer with a load equal to half the breaking one -Roller chains are ore reliable than welded - Roller chains are heavier and more costly then welded ones Chapter III 17
 18. 3. TANG CUỐN CÁP (drums)  Mục đích:  Phân loại: Tang trụ. Tang côn. Tang ma sát.  Cấu tạo, chế tạo: Một lớp, nhiều lớp. Có rãnh, không có rãnh. Đúc hàn. Chapter III 18
 19. 3. TANG CUỐN CÁP( tt) : 1. Tang trụ. -Distinction is made between drums spooling the rope in one layer and those on which the rope is wound is more than one layer - The winding face of drum is made smooth or provided machined helical grooves Các thông số cơ bản : L,t, D Chapter III 19
 20. 3.  TANG CUOÁN CAÙP( tt) : Chapter III 20
887184

Tài liệu liên quan


Xem thêm