Kỹ năng giao tiếp: Chương trình tư vấn đào tạo cho cán bộ ngành y tế Thành phố Đà Nẵng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 66 | FileSize: 12.02 M | File type: PDF
of x

Kỹ năng giao tiếp: Chương trình tư vấn đào tạo cho cán bộ ngành y tế Thành phố Đà Nẵng. Nội dung của tài liệu Kỹ năng giao tiếp: Chương trình tư vấn đào tạo cho cán bộ ngành y tế Thành phố Đà Nẵng trình bày về thái độ ứng xử trong môi trường y tế, tầm quan trọng của biển tên, quy tắc trang phục, ngôn ngữ hình thể, nghi thức xã giao công sở, giao tiếp và ứng xử trong môi trường y tế.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ky-nang-giao-tiep-chuong-trinh-tu-van-dao-tao-cho-can-bo-nganh-y-te-thanh-pho-da-wkgbuq.html

Nội dung


CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN ĐÀO TẠO

KỸ NĂNG GIAO TIẾP
CHO CÁN BỘ NGÀNH Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

2GIỚI THIỆU CHUNG
Có nhiều bằng chứng cho thấy nhiều sơ suất trong y học bắt nguồn từ sự
khiếm nhã và hành vi ứng xử tồi từ phía các y bác sỹ, nhân viên bệnh viện/văn
phòng. Chính vì vậy, đào tạo kỹ năng ứng xử, giao tế xã hội cho các y bác sỹ
và các cán bộ ngành y sẽ mang lại những giá trị quan trọng. MannersUp cung
cấp các khoá hội thảo tư vấn và đào tạo được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu
của những người hành nghề y, ngôn ngữ hình thể, trang phục và phong cách
trong ngành y, cách nói và nghe điện thoại...
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ ứng dụng trong đời
sống và trong công việc của ngành y, chúng ta cần phải suy nghĩ về việc làm
thế nào để duy trì mối quan hệ tiếp xúc trực tiếp giữa nhân viên nghành y với
bệnh nhân. Chương trình tư vấn đào tạo này sẽ giúp cung cấp thông tin cho
nhân viên y tế để thiết lập môi trường tương hỗ và tôn trọng trong bệnh viện.3NỘI DUNG
1.

Thái độ ứng xử trong môi trường y tế

2.

Tầm quan trọng của biển tên

3.

Quy tắc trang phục

4.

Ngôn ngữ hình thể

5.

Nghi thức xã giao công sở

6.

Giao tiếp và ứng xử trong môi trường y tế4PHẦN I
THÁI ĐỘ ỨNG XỬ TRONG MÔI TRƯỜNG Y TẾ5

1105950

Tài liệu liên quan


Xem thêm