Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 48 | Page: 88 | FileSize: 1.87 M | File type: PDF
of x

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing tại Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư. Khóa luận nghiên cứu hoạt động marketing của Công ty, các công cụ marketing mà doanh nghiệp đã và đang sử dụng. Từ việc nắm bắt thực trạng marketing tại doanh nghiệp, tác giả đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-thuc-trang-va-giai-phap-hoan-thien-hoat-dong-marketing-tai--vtkauq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
---o0o---

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI:

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

SINH VIÊN THỰC HIỆN : ĐÀO NGỌC DIỆU LINH
MÃ SINH VIÊN

: A20010

CHUYÊN NGÀNH

: QUẢN TRỊ MARKETING

HÀ NỘI – 2014

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
---o0o---

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀIi:

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ

Giáo viên hướng dẫn

: Th.s Phạm Long Châu

Sinh viên thực hiện

: Đào Ngọc Diệu Linh

Mã sinh viên

: A20010

Chuyên ngành

: Quản trị Marketing

HÀ NỘI - 2014

Thang Long University Library

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ
trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người
khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận có nguồn gốc và được
trích dẫn rõ ràng.
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!
Sinh viên

Đào Ngọc Diệu Linh

LỜI CẢM ƠN
Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Thạc sỹ Phạm Long Châu, người đã trực tiếp
hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu. Bằng kiến
thức chuyên môn và sự tận tình, cô đã giúp em hiểu rõ nhiều vấn đề và tạo điều kiện
tốt nhất để em hoàn thành khóa luận này.
Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các thầy cô giáo đang giảng
dạy tại trường Đại học Thăng Long, những người đã trực tiếp truyền đạt cho em những
kiến thức cơ bản vững chắc làm nền tảng để hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp này.
Bên cạnh đó, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc Công ty
Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư và các cô chú, anh chị thuộc phòng Kinh
doanh – Marketing đã tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp số liệu và tận tình hướng dẫn
em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận này.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thực hiện

Đào Ngọc Diệu Linh

Thang Long University Library

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1.

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING ................................... 1

1.1. Tổng quan về marketing ........................................................................................... 1
1.1.1. Khái niệm marketing ................................................................................................ 1
1.1.2. Vai trò, chức năng của marketing ........................................................................... 1
1.2. Tổng quan về dịch vụ ................................................................................................ 3
1.2.1. Khái niệm dịch vụ ..................................................................................................... 3
1.2.2. Đặc trưng của dịch vụ .............................................................................................. 3
1.2.3. Phân loại dịch vụ ...................................................................................................... 4
1.3. Tổng quan về marketing hỗn hợp trong kinh doanh dịch vụ ................................ 6
1.3.1. Khái niệm marketing hỗn hợp ................................................................................. 6
1.3.2. Marketing hỗn hợp trong kinh doanh dịch vụ ........................................................ 6
1.3.3. Các công cụ marketing hỗn hợp trong kinh doanh dịch vụ ................................... 7
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN DU LỊCH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ .................................................... 19
2.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư .......................... 19
2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư ............... 19
2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý ........................................................................................... 20
2.1.3. Tình hình tài chính – kinh doanh của công ty ...................................................... 22
2.2. Thực trạng hoạt động marketing tại Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư...... 24
2.2.1. Thực trạng nghiên cứu thị trường......................................................................... 24
2.2.2. Chính sách về sản phẩm......................................................................................... 25
2.2.3. Chính sách về giá cả ............................................................................................... 31
2.2.4. Chính sách về phân phối ........................................................................................ 34
2.2.5. Chiến lược xúc tiến hỗn hợp .................................................................................. 36
2.2.6. Chính sách về con người ........................................................................................ 40
2.2.7. Chính sách về quy trình dịch vụ ............................................................................ 44
2.2.8. Chính sách về yếu tố hữu hình .............................................................................. 46
2.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động marketing tại Công ty Cổ phần Du lịch
Thương mại và Đầu tư ............................................................................................ 47
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.

Đánh giá về sản phẩm ............................................................................................ 47
Đánh giá về giá ....................................................................................................... 48
Đánh giá về kênh phân phối .................................................................................. 48
Đánh giá về hoạt động xúc tiến hỗn hợp............................................................... 49
Đánh giá về chính sách phát triển con người ....................................................... 49
Đánh giá về quy trình ............................................................................................. 50

1064801

Tài liệu liên quan


Xem thêm