Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn hàng Việt của khách hàng tại Siêu thị Co.opmart Huế

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 93 | Page: 88 | FileSize: 0.93 M | File type: PDF
of x

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn hàng Việt của khách hàng tại Siêu thị Co.opmart Huế. Đề tài nhằm tìm hiểu, nghiên cứu và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm hàng Việt của khách hàng tại siêu thị Co.opmart Huế. Thông qua đó đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy hành vi mua sắm hàng Việt của khách hàng và nâng cao hiệu quả bán hàng tại siêu thị Co.opmart Huế.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-phan-tich-cac-nhan-to-anh-huong-den-hanh-vi-lua-chon-hang-v-8zkauq.html

Nội dung


Ư

TR
G

̀N

Ơ

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

O

̣I H

A

Đ
̣C

KHOÏA LUÁÛN TÄÚT NGIÃÛP
ÂAÛI HOÜC

H

IN

KPHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI LỰA
CHỌN HÀNG VIỆT CỦA KHÁCH HÀNG

́H

TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART HUẾ

Ế
U

Sinh viên thực hiện:
Trần Thị Bích Ngọc
Lớp: K46A QTKD Tổng Hợp
Niên khóa: 2012-2016

Giáo viên hướng dẫn:
Th.S. Lê Thị Phương Thảo

Huế, tháng 05 năm 2016

GVHD: Th.S Lê Thị Phương Thảo

Ư

TR

Khóa luận tốt nghiệp

̀N

Ơ
Để hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp này đòi hỏi một sự nỗ lực rất lớn của bản

G

thân và sự giúp đỡ từ nhiều phía. Với tình cảm chân thành và sâu sắc nhất, cho tôi

Đ

được phép bày tỏ lòng biết ơn tới tất cả các cá nhân và cơ quan đã tạo điều kiện giúp

̣I H

A

đỡ trong quá trình học tập và nghiên cứu đề tài.
Lời đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến quý thầy cô giáo Trường Đại Học Kinh
Tế - Đại Học Huế đã nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức và giúp đỡ tôi trong

O

suốt 4 năm học đầy gian nan vất vả nhưng cũng đầy niềm vui. Đặc biệt tôi xin chân

̣C

thành cảm ơn TH.S LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO, người đã dành rất nhiều thời gian quan
tâm và tận tình chỉ bảo cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài này.

K

IN

Tôi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, các anh chị và nhân viên siêu thị
Co.opmart Huế đã tạo mọi điều kiện, nhiệt tình giúp đỡ cũng như cung cấp những tài

H

liệu thực tế và thông tin cần thiết để tôi hoàn thành khóa luận này.Tôi cũng xin cảm ơn những người thân, bạn bè đã hết lòng giúp đỡ, động viên tôi
trong suốt 4 năm học dưới mái trường Kinh tế cũng như trong quá trình thực hiện

́H

Khóa luận tốt nghiệp.

Ế
U

Do còn hạn chế về thời gian, kiến thức cũng như kinh nghiệm nên khóa luận không

tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các
thầy cô và các bạn để khóa luận được hoàn thành tốt hơn.
Huế, tháng 5 năm 2016

Sinh viên
Trần Thị Bích Ngọc

SVTH: Trần Thị Bích Ngọc

i

Ư

TR

Khóa luận tốt nghiệp

GVHD: Th.S Lê Thị Phương Thảo

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

̀N

Ơ
ANOVA : (Analysis of Variance) Phương pháp phân tích phương sai

G

BB

: Chất lượng sản phẩm

DV

Đ

CL

: Bao bì nhãn hiệu

EFA

: (Exploratory Factor Analysis) Phương pháp phân tích nhân tố khám phá

GSP

: Giá sản phẩm

KMO

: (Kaiser-Meyer-Olkin) Chỉ số xem xét sự thích hợp của EFA

NTD

: Người tiêu dùng

SPSS

: Phần mềm SPSS phân tích dữ liệu

TRA

: (Theory of Reasoned Action) Thuyết hành động hợp lý

TTDT

: Tinh thần dân tộc

UT

: Uy tín doanh nghiệp

VIP

: Very important person

VIF

: (Variance Inflation Factor) Hệ số phóng đại phương sai

̣C

O

̣I H

A

: Tiện ích dịch vụ

H

IN

K

́H


Ế
U

SVTH: Trần Thị Bích Ngọc

ii

GVHD: Th.S Lê Thị Phương Thảo

Ư

TR

Khóa luận tốt nghiệp

Ơ

MỤC LỤC

G

̀N
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................1

Đ

1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................................1

A

2. Câu hỏi nghiên cứu và mục tiêu nghiên cứu ...............................................................2

̣I H

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...............................................................................3
4. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................4

O

5. Kết quả của đề tài ........................................................................................................8
6. Kết cấu đề tài ...............................................................................................................9

̣C

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU............................................10

K

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU...........................10

IN

1.1 Khách hàng và các đặc điểm của khách hàng tiềm năng ........................................10
1.2 Hành vi khách hàng và mô hình hành vi khách hàng..............................................11

H

1.2.1 Khái niệm hành vi khách hàng .............................................................................111.2.2 Mô hình hành vi khách hàng ................................................................................12
1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi khách hàng..................................................14

́H

1.3 Giới thiệu về hàng Việt ...........................................................................................17
1.3.1 Thế nào là hàng Việt.............................................................................................17

Ế
U

1.3.2 Cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” .........................................18
1.3.3 Giới thiệu về hàng Việt tại siêu thị Co.opmart Huế .............................................19
1.4 Mô hình nghiên cứu................................................................................................20
1.4.1 Các mô hình nghiên cứu liên quan .......................................................................20
1.4.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất .................................................................................21
1.4.3 Các yếu tố trong mô hình .....................................................................................23
1.4.4 Các giả thuyết của mô hình nghiên cứu đề xuất...................................................26
1.5 Nhận xét chung........................................................................................................27

SVTH: Trần Thị Bích Ngọc

iii

GVHD: Th.S Lê Thị Phương Thảo

Ư

TR

Khóa luận tốt nghiệp

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI

Ơ

LỰA CHỌN HÀNG VIỆT CỦA KHÁCH HÀNG TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART

̀N

HUẾ...............................................................................................................................28

G

2.1 Tổng quan về siêu thị Co.opmart Huế.....................................................................28
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển........................................................................28

Đ

2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ ........................................................................................28

A

2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy kinh doanh của công ty...................................................29

̣I H

2.1.4 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Co.opmart Huế ................32
2.1.5 Khách hàng ...........................................................................................................33

O

2.1.6 Đối thủ cạnh tranh ...............................................................................................34

̣C

2.2 Tình hình lao động và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

K

qua 3 năm 2013- 2015 ...................................................................................................34
2.2.1 Tình hình lao động................................................................................................34

IN

2.2.2 Tình hình sử dụng tài sản và nguồn vốn của siêu thị Co.opmart

H

qua 3 năm 2013- 2015 ...................................................................................................36
2.2.3 Tình hình kết quả hoạt động của công ty qua 3 năm 2013- 2015 ........................372.3 Kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn hàng Việt của
khách hàng tại siêu thị Co.opmart Huế .........................................................................39

́H

2.3.1 Thống kê mô tả các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu .....................................39

Ế
U

2.3.2 Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha các nhân tố

ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn hàng Việt của khách hàng tại siêu thị ...........................42
2.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA .........................................................................44
2.3.4 Đánh giá của khách hàng về các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn hàng
Việt của khách hàng ......................................................................................................46
2.3.5 Phân tích hồi quy ..................................................................................................49
2.3.5.1 Mô hình điều chỉnh............................................................................................49
2.3.5.2 Phân tích tương quan .........................................................................................50
2.3.6 Kiểm định các giả thuyết trong mô hình hồi quy tuyến tính bội..........................51
2.3.7 Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trong mô hình ................................................52

SVTH: Trần Thị Bích Ngọc

iv

1065030

Tài liệu liên quan


Xem thêm