Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu công tác quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng Hà Nội

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 69 | Page: 125 | FileSize: 1.26 M | File type: DOC
of x

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu công tác quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng Hà Nội. Khóa luận tốt nghiệp Nghiên cứu công tác quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng Hà Nội được thực hiện nhằm tìm hiểu thực trạng công tác quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng Hà Nội trong thời gian vừa qua. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực của công ty trong thời gian tới.. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-nghien-cuu-cong-tac-quan-tri-nhan-luc-cua-cong-ty-co-phan-t-yx38tq.html

Nội dung


HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ­­­­­­­ ­­­­­­­ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÂY DỰNG HÀ NỘI” GV hướng dẫn SV thực hiện MSV Lớp : VŨ THỊ HẰNG NGA : ĐỖ THỊ TOÁN : 565183 : QTKDA – K56 HÀ NỘI – 2014 2 LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh cùng toàn thể các thấy cô giáo của trường Học Viên Nông Nghiệp Việt Nam, những người đã trang bị cho tôi những kiến thức và địnhhướng đúngđắntrongsuốtquá trìnhhọctậpvàtudưỡng đạođức củatôi. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo – Vũ Thị Hằng nga ­ Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh –Học người đã tận tình hướng dẫn và động viên tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện khóa luận tốt nghiệp này. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể ban lãnh đạo đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành tốt trong thời gian thực tập vừa qua. Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè và người thân đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành khóa luận này. Tôi xin chân thành cảm ơn! i MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG............................................................................................v DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ......................................................................vi PHẦN I.................................................................................................................1 ĐẶT VẤN ĐỀ......................................................................................................1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài.............................................................................1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu....................................................................................2 1.2.1 Mục tiêu chung......................................................................................2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể.....................................................................................2 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..............................................................3 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu...........................................................................3 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu...............................................................................3 PHẦN II...............................................................................................................4 TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..................4 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu....................................................................4 2.1.1 Một số vấn đề lý luận về quản trị nhân lực.......................................4 2.1.2 Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp ...............................................................................................24 2.2 Tình hình quản trị nhân lực ở một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam ..........................................................................................................................24 ii 2.2.1 Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới................................24 2.2.2 Kinh nghiệm một số doanh nghiệp ở Việt Nam...............................29 2.2.3 Bài học kinh nghiệm...........................................................................31 2.3 Phương pháp nghiên cứu...........................................................................36 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu............................................................36 2.3.2 Phương pháp phân tích và xứ lý thông tin..........................................36 PHẦN III............................................................................................................38 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU...............................................................................38 3.1 Khái quát về Công ty Cổ Tư vấn Khảo sát Thiết kế Xây dựng Hà Nội38 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty......................................38 3.1.2 Cơ cấu tổ chức Công ty......................................................................39 3.1.3 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty.................................................43 3.1.4 Tình hình lao động của Công ty..........................................................45 3.1.5 Tình hình tài sản nguồn vốn của Công ty..........................................49 3.1.6 Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng Hà Nội.......................................................................54 3.2 Thực trạng công tác quản trị nhân lực của Công ty Cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng Hà Nội..........................................................................59 3.2.1 Tình hình lao động của Công ty Cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng Hà Nội..........................................................................................59 3.2.2. Thực trạng công tác quản trị nhân lực của Công ty..........................63 3.2.3 Thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc và chính sách đãi ngộ nhân lực.................................................................................................87 3.2.4 Công tác an toàn lao động trong Công ty............................................97 3.2.5 Tổng quát tình hình quản trị nhân lực của Công ty qua các năm.......99 3.3 Đề xuất một số giả pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực của Công ty cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng Hà nội................................104 3.3.1 Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ ở một số phòng ban.............................104 3.3.2 Hoàn thiện công tác tuyển dụng .....................................................105 3.3.4 Giải pháp cho công tác đãi ngộ.........................................................109 iii ... - tailieumienphi.vn 996260

Tài liệu liên quan


Xem thêm