Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Atdeco

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 90 | Page: 0 | FileSize: 0.88 M | File type: PDF
of x

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Atdeco. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này nhằm: Hệ thống hóa cơ sở các lý luận và tổng quan nghiên cứu trong doanh nghiệp về quản trị nguồn nhân lực, đánh giá thực trạng quản trị nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Atdeco giai đoạn 2013 – 2015 để từđó rút ra những thành công và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực của công ty.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-quan-tri-nguon-nhan-luc-tai-con-mjfauq.html

Nội dung


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH THĂNG LONG
---o0o---

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI:

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ
NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ATDECO

SINH VIÊN THỰC HIỆN

: TRỊNH QUANG HẢI

MÃ SINH VIÊN

: A21295

CHUYÊN NGÀNH

: QUẢN TRỊ KINH DOANH

HÀ NỘI – 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH THĂNG LONG
---o0o---

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI:

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ
NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ATDECO

Giáo viên hướng dẫn

: Ths.Lê Thị Hạnh

Sinh viên thực hiện

: Trịnh Quang Hải

Mã sinh viên

: A21295

Chuyên ngành

: Quản trị kinh doanh

HÀ NỘI – 2016

Thang Long University Libraty

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt 4 năm học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Thăng Long, em đã
nhận được sự quan tâm, chỉ bảo dạy dỗ của các thầy cô giáo, sự động viên của gia đình
và bạn bè, đến nay em đã hoàn thành bài khoá luận của mình để kết thúc một quá trình
học tập và rèn luyện.
Em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến Ban giám hiệu Trường Đại học Thăng
long, các thầy cô giáo trong Khoa Kinh tế - Quản lý đã giúp đỡ, dạy bảo, tạo điều kiện
cho em được tích luỹ kiến thức, tu dưỡng đạo đức dưới mái trường Đại học Thăng
Long.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến ThS. Lê Thị Hạnh đã
tận tình chỉ bảo, hướng dẫn em trong suốt quá trình thực hiện Khóa luận tốt nghiệp.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban lãnh đạo các phòng ban và các
anh chị trong Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương Mại Atdeco đã tạo mọi điều kiện
thuận lợi để giúp em hoàn thành nội dung đề tài.
Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đã động viên, giúp đỡ em
trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp của mình.
Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2016
Sinh viên

Trịnh Quang Hải

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do bản thân em tự thực hiện dưới sự hỗ
trợ từ giáo viên hướng dẫn, không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác.
Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được trích
dẫn rõ ràng.
Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!
Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2016
Sinh viên

Trịnh Quang Hải

Thang Long University Libraty

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1.  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN
LỰC
..............................................................................................................1 
1.1.  Quản trị nguồn nhân lực..................................................................................1 
1.1.1.  Khái niệm nguồn nhân lực ...........................................................................1 
1.1.2.  Khái niệm quản trị nguồn nhân lực .............................................................2 
1.1.3.  Vai trò của quản trị nguồn nhân lực ............................................................2 
1.1.4.  Tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực ..............................................3 
1.2.  Các hoạt động chính của quản trị nguồn nhân lực .......................................4 
1.2.1.  Phân tích công việc ......................................................................................4 
1.2.2.  Hoạch định nguồn nhân lực .........................................................................7 
1.2.3.  Tuyển dụng nguồn nhân lực ......................................................................10 
1.2.4.  Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ........................................................15 
1.2.5.  Đánh giá thành tích nhân viên ...................................................................18 
1.2.6.  Tạo động lực làm việc................................................................................20 
1.2.7.  Thù lao lao động ........................................................................................20 
1.3.  Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nguồn nhân lực............................21 
1.3.1.  Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo doanh thu ......................21 
1.3.2.  Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo chi phí kinh doanh ........21 
1.3.3.  Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo chất lượng lao động ......22 
1.3.4.  Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo hiệu quả sử dụng thời
gian làm việc ..............................................................................................22 
1.4.  Một số rào cản đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.......................23 
CHƯƠNG 2.  THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN
LỰC TẠI CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ATDECO ................25 
2.1.  Tông quan về công ty CP Xây dựng và Thương mại Atdeco ........................25 
2.1.1.  Giới thiệu về công ty CP Xây dựng và Thương mại Atdeco.....................25 
2.1.2.  Cơ cấu tổ chức của công ty ........................................................................26 
2.1.3.  Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận ....................................................26 
2.1.4.  Quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh ..................................................29 

1057952

Tài liệu liên quan


Xem thêm