of x

Khoá luận: Nghiên cứu tổng hợp tạp chất B của Terazosin dùng trong kiểm nghiệm

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 116 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Khoá luận: Nghiên cứu tổng hợp tạp chất B của Terazosin dùng trong kiểm nghiệm. Khoá luận Nghiên cứu tổng hợp tạp chất B của Terazosin dùng trong kiểm nghiệm gồm các nội dung chính như: Xây dựng phương pháp tổng hợp và tinh chế tạp chất B của terazosin quy mô phòng thí nghiệm, xác định hàm ẩm, giới hạn tạp chất liên quan, bước đầu xác định hàm lượng của sản phẩm và sử dụng sản phẩm để xác định giới hạn tạp chất B trong nguyên liệu terazosin.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một số tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/khoa-luan-nghien-cuu-tong-hop-tap-chat-b-cua-terazosin-dung-trong-kiem-nghiem-k2nbuq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin trân trọng giới thiệu tới các bạn thư viện Khoá luận: Nghiên cứu tổng hợp tạp chất B của Terazosin dùng trong kiểm nghiệm.Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện Luận Văn - Báo Cáo,Y khoa - Dược phục vụ cho mình.Xin mời thành viên quan tâm cùng tham khảo ,Tài liệu Khoá luận: Nghiên cứu tổng hợp tạp chất B của Terazosin dùng trong kiểm nghiệm trong danh mục ,Luận Văn - Báo Cáo,Y khoa - Dược được chia sẽ bởi user ykhoaduoc tới mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được giới thiệu vào chuyên mục Luận Văn - Báo Cáo,Y khoa - Dược , có tổng cộng 116 page , thuộc file .PDF, cùng mục còn có Nghiên cứu tổng hợp tạp chất B,Chỉ định của terazosin, Tạp chất B của terazosin, Phương pháp phân tích khối phổ, Phương pháp tổng hợp dẫn chất phenol ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Khoá luận Nghiên cứu tổng hợp tạp chất B của Terazosin sử dụng trong kiểm nghiệm gồm những nội dung chính như: Xây dựng phương pháp tổng hợp và tinh chế tạp chất B của terazosin quy mô phòng thí điểm, xác định hàm ẩm, giới hạn tạp chất liên quan, bước đầu xác định hàm lượng của sản phẩm và sử dụng sản phẩm để xác định giới hạn tạp chất B trong nguyên liệu terazosin, bên cạnh đó BỘ Y TẾ, kế tiếp là TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI -----  ------ TRẦN THỊ OANH, bên cạnh đó Mã sinh viên: 1201452 NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, ngoài ra TẠP CHẤT B CỦA TERAZOSIN DÙNG, tiếp theo là TRONG KIỂM NGHIỆM, kế tiếp là KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ HÀ NỘI – 2017 BỘ Y TẾ, thêm nữa TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI -----  ------ TRẦN THỊ OANH, kế tiếp là Mã sinh viên: 1201452 NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP, cho biết thêm TẠP CHẤT B CỦA TERAZOSIN DÙNG, kế tiếp là TRONG KIỂM NGHIỆM, cho biết thêm KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn,còn cho biết thêm ThS, thêm nữa Đỗ Thị Thanh Thủy, nói thêm Nơi thực hiện, bên cạnh đó Bộ môn Hóa Dược HÀ NỘI, 2017 LỜI CẢM ƠN, nói thêm là Sau một thời gian nghiên cứu, tham khảo và thực hiện đề tài với hầu hết cố, tiếp theo là gắng, thời điểm hoàn thiện khóa luận là lúc tôi
BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

-----  ------

TRẦN THỊ OANH
Mã sinh viên: 1201452

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP
TẠP CHẤT B CỦA TERAZOSIN DÙNG
TRONG KIỂM NGHIỆM
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ

HÀ NỘI – 2017

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

-----  ------

TRẦN THỊ OANH
Mã sinh viên: 1201452

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP
TẠP CHẤT B CỦA TERAZOSIN DÙNG
TRONG KIỂM NGHIỆM
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ

Người hướng dẫn
ThS. Đỗ Thị Thanh Thủy
Nơi thực hiện
Bộ môn Hóa Dược

HÀ NỘI, 2017

LỜI CẢM ƠN
Sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện đề tài với rất nhiều cố
gắng, thời điểm hoàn thành khóa luận là lúc tôi xin phép được bày tỏ lòng biết ơn
chân thành với những người đã dạy dỗ, hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt thời
gian qua.
Với lòng biết sâu sắc, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ThS. Đỗ Thị
Thanh Thủy giảng viên Bộ môn Hóa Dược - trường Đại học Dược Hà Nội, người
thầy đã trực tiếp hướng dẫn và tận tình chỉ bảo tôi trong thời gian thực hiện khóa
luận này.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy giáo, cô giáo và các anh chị kỹ
thuật viên của Bộ môn Hóa Dược và Bộ môn Hóa Lý - trường Đại học Dược Hà
Nội, đã luôn giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện khóa luận tốt nghiệp.
Cuối cùng tôi xin được gửi lời cám ơn sâu sắc đến gia đình, các anh chị, các
bạn và các em trong nhóm kiểm nghiệm tại bộ môn Hóa Dược đã luôn động viên
khích lệ và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.
Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2017
Sinh viên
Trần Thị Oanh

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………………………………………..1
Chương 1. TỔNG QUAN……………………………………………………2
1.1. Terazosin ..........................................................................................................2
1.1.1. Một số thông tin chung về terazosin .........................................................2
1.1.2. Chỉ định của terazosin ...............................................................................2
1.1.3. Một số thành phẩm chứa terazosin trên thị trường ...................................2
1.2. Tạp chất B của terazosintheo USP 37 ..............................................................4
1.2.1. Một số thông tin chung về tạp chất B của terazosin .................................4
1.2.2. Quy định về giới hạn tạp chất B của terazosin trong nguyên liệu và thành
phẩm chứa terazosin ............................................................................................4
1.2.3. Phương pháp xác định tạp chất B trongnguyên liệu terazosin theo USP
37 .........................................................................................................................4
1.3. Tổng quan về một số phương pháp hóa lý sử dụng trong nghiên cứu đề tài ...5
1.3.1. Phương pháp sắc ký lớp mỏng ..................................................................5
1.3.2. Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ...................................................7
1.3.3. Phương pháp đo phổ hồng ngoại ............................................................11
1.3.4. Phương pháp phân tích khối phổ ............................................................12
1.3.5. Phương pháp đo phổ cộng hưởng từ hạt nhân ........................................12
1.3.6. Phương pháp đo nhiệt độ nóng chảy .......................................................13
1.3.7. Phương pháp phân tích nhiệt trọng lượng ...............................................14
1.4. Các phương pháp tinh chế các hợp chất hữu cơ ............................................14

1.4.1. Chiết ........................................................................................................14
1.4.2. Sắc ký cột ................................................................................................15
1.4.3. Kết tinh ....................................................................................................15
1.5. Các phương pháp tổng hợp dẫn chất phenol ..................................................16
1.5.1. Phương pháp 1 ........................................................................................16
1.5.2. Phương pháp 2 ........................................................................................16
1.5.3. Phương pháp 3 ........................................................................................16
1.5.4. Phương pháp 4 ........................................................................................17
1.5.5. Phương pháp 5 ........................................................................................17
1.6. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam và trên thế giới ........................................17
1.6.1. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam ..........................................................17
1.6.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ..........................................................18

Chương 2. NGUYÊN LIỆU, THIẾT BỊ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU……………………………………………………...21
2.1. Nguyên liệu ....................................................................................................21
2.2. Thiết bị ...........................................................................................................21
2.3. Nôi dung nghiên cứu ......................................................................................22
2.4. Phương pháp nghiên cứu................................................................................22
2.4.1. Phương pháp tổng hợp tạp chất B ...........................................................22
2.4.2. Phương pháp tinh chế sản phẩm thô .......................................................22
2.4.3. Khẳng định cấu trúc chất tổng hợp được ................................................23
2.4.4. Xác định giới hạn tạp chất ......................................................................23
2.4.5. Xác định hàm lượng IBT ........................................................................23
2.4.6. Xác định giới hạn tạp chất B trong nguyên liệu chứa terazosin .............23

1115658

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm