Khoá luận: Nghiên cứu tổng hợp tạp chất B của Terazosin dùng trong kiểm nghiệm

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 116 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Khoá luận: Nghiên cứu tổng hợp tạp chất B của Terazosin dùng trong kiểm nghiệm. Khoá luận Nghiên cứu tổng hợp tạp chất B của Terazosin dùng trong kiểm nghiệm gồm các nội dung chính như: Xây dựng phương pháp tổng hợp và tinh chế tạp chất B của terazosin quy mô phòng thí nghiệm, xác định hàm ẩm, giới hạn tạp chất liên quan, bước đầu xác định hàm lượng của sản phẩm và sử dụng sản phẩm để xác định giới hạn tạp chất B trong nguyên liệu terazosin.. Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/khoa-luan-nghien-cuu-tong-hop-tap-chat-b-cua-terazosin-dung-trong-kiem-nghiem-k2nbuq.html

Nội dung


BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

-----  ------

TRẦN THỊ OANH
Mã sinh viên: 1201452

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP
TẠP CHẤT B CỦA TERAZOSIN DÙNG
TRONG KIỂM NGHIỆM
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ

HÀ NỘI – 2017

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

-----  ------

TRẦN THỊ OANH
Mã sinh viên: 1201452

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP
TẠP CHẤT B CỦA TERAZOSIN DÙNG
TRONG KIỂM NGHIỆM
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ

Người hướng dẫn
ThS. Đỗ Thị Thanh Thủy
Nơi thực hiện
Bộ môn Hóa Dược

HÀ NỘI, 2017

LỜI CẢM ƠN
Sau một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện đề tài với rất nhiều cố
gắng, thời điểm hoàn thành khóa luận là lúc tôi xin phép được bày tỏ lòng biết ơn
chân thành với những người đã dạy dỗ, hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt thời
gian qua.
Với lòng biết sâu sắc, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ThS. Đỗ Thị
Thanh Thủy giảng viên Bộ môn Hóa Dược - trường Đại học Dược Hà Nội, người
thầy đã trực tiếp hướng dẫn và tận tình chỉ bảo tôi trong thời gian thực hiện khóa
luận này.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy giáo, cô giáo và các anh chị kỹ
thuật viên của Bộ môn Hóa Dược và Bộ môn Hóa Lý - trường Đại học Dược Hà
Nội, đã luôn giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện khóa luận tốt nghiệp.
Cuối cùng tôi xin được gửi lời cám ơn sâu sắc đến gia đình, các anh chị, các
bạn và các em trong nhóm kiểm nghiệm tại bộ môn Hóa Dược đã luôn động viên
khích lệ và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.
Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2017
Sinh viên
Trần Thị Oanh

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………………………………………..1
Chương 1. TỔNG QUAN……………………………………………………2
1.1. Terazosin ..........................................................................................................2
1.1.1. Một số thông tin chung về terazosin .........................................................2
1.1.2. Chỉ định của terazosin ...............................................................................2
1.1.3. Một số thành phẩm chứa terazosin trên thị trường ...................................2
1.2. Tạp chất B của terazosintheo USP 37 ..............................................................4
1.2.1. Một số thông tin chung về tạp chất B của terazosin .................................4
1.2.2. Quy định về giới hạn tạp chất B của terazosin trong nguyên liệu và thành
phẩm chứa terazosin ............................................................................................4
1.2.3. Phương pháp xác định tạp chất B trongnguyên liệu terazosin theo USP
37 .........................................................................................................................4
1.3. Tổng quan về một số phương pháp hóa lý sử dụng trong nghiên cứu đề tài ...5
1.3.1. Phương pháp sắc ký lớp mỏng ..................................................................5
1.3.2. Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao ...................................................7
1.3.3. Phương pháp đo phổ hồng ngoại ............................................................11
1.3.4. Phương pháp phân tích khối phổ ............................................................12
1.3.5. Phương pháp đo phổ cộng hưởng từ hạt nhân ........................................12
1.3.6. Phương pháp đo nhiệt độ nóng chảy .......................................................13
1.3.7. Phương pháp phân tích nhiệt trọng lượng ...............................................14
1.4. Các phương pháp tinh chế các hợp chất hữu cơ ............................................14

1.4.1. Chiết ........................................................................................................14
1.4.2. Sắc ký cột ................................................................................................15
1.4.3. Kết tinh ....................................................................................................15
1.5. Các phương pháp tổng hợp dẫn chất phenol ..................................................16
1.5.1. Phương pháp 1 ........................................................................................16
1.5.2. Phương pháp 2 ........................................................................................16
1.5.3. Phương pháp 3 ........................................................................................16
1.5.4. Phương pháp 4 ........................................................................................17
1.5.5. Phương pháp 5 ........................................................................................17
1.6. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam và trên thế giới ........................................17
1.6.1. Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam ..........................................................17
1.6.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ..........................................................18

Chương 2. NGUYÊN LIỆU, THIẾT BỊ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU……………………………………………………...21
2.1. Nguyên liệu ....................................................................................................21
2.2. Thiết bị ...........................................................................................................21
2.3. Nôi dung nghiên cứu ......................................................................................22
2.4. Phương pháp nghiên cứu................................................................................22
2.4.1. Phương pháp tổng hợp tạp chất B ...........................................................22
2.4.2. Phương pháp tinh chế sản phẩm thô .......................................................22
2.4.3. Khẳng định cấu trúc chất tổng hợp được ................................................23
2.4.4. Xác định giới hạn tạp chất ......................................................................23
2.4.5. Xác định hàm lượng IBT ........................................................................23
2.4.6. Xác định giới hạn tạp chất B trong nguyên liệu chứa terazosin .............23

1115658

Tài liệu liên quan


Xem thêm