Khi “sick” không có nghĩa là “đau ốm”

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 2 | FileSize: 0.07 M | File type: PDF
of x

Khi “sick” không có nghĩa là “đau ốm”. Từ “Sick” là đau ốm thì ai cũng biết rồi. Tuy nhiên từ “Sick” còn được dùng với nghĩa disgusting, gross, perverted… tùy vào văn cảnh, nhưng đều có nghĩa là bad – không tốt:. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/khi-sick-khong-co-nghia-la-dau-om-7y9ztq.html

Nội dung


  1. Khi “sick” không có nghĩa là “đau m” T “Sick” là đau m thì ai cũng bi t r i. Tuy nhiên t “Sick” còn đư c dùng v i nghĩa disgusting, gross, perverted… tùy vào văn c nh, nhưng đ u có nghĩa là bad – không t t: - You have a sick mind – khi ai đó nói lên m t ý nghĩ t i t nào đó. - That’s just sick – khi b n ch ng ki n m t hành đ ng nào đó mà b n th y ghê t m - Be careful, he’s so sick – khi có anh chàng nào đó hay sàm s đ ng nghi p. Tuy nhiên, trong ti ng Anh “xì tin” thì sick còn có nghĩa ngư c l i hoàn toàn. Sick có th dùng đ di n t nh ng gì mà b n th y tuy t v i, th y quá hay, quá “cool”: - Your new shoes look sick – khi b n th y b n mình có đôi giày m i quá đ p. - Oh, you should watch it! That movie was sick – khi b n m i đi xem m t b phim quá tuy t và mu n gi i thi u nó v i ngư i khác. Vì v y, đ hi u đúng ý ngư i nói thì khi giao ti p, chúng ta c n chú ý xem bi u l gương m t, gi ng đi u và ng c nh chung: - You look sick. You should go home and take some rest (Trông b n không đư c kh e l m. B n nên v nhà ngh ngơi chút đi). - You look sick! I love your make up (Trông b n th t tuy t! Tôi r t thích cách b n trang đi m). Bên c nh sick, các b n tr bây gi còn r t nhi u cách khác n a đ thay t cool cho kh i nhàm chán như off the hook, wicked… - The show was off the hook, you should have come (Bu i di n th t là tuy t, b n cũng nên t i m i ph i). - That song is off the hook (Bài hát đó th t là hay).
  2. Tương t như sick, wicked cũng có nghĩa g c là không t t (x u, đ c, t h i…) nhưng gi đây cũng đư c dùng v i nghĩa trái ngư c: - Man, you are wicked (Anh b n, anh th t là tuy t).
584177

Tài liệu liên quan


Xem thêm