Xem mẫu

  1. TAÏP CHÍ KHOA HOÏC ÑAÏI HOÏC SAØI GOØN Soá 17 (42) - Thaùng 6/2016 Kết quả thử nghiệm cẩm nang tuyên truyền nhằm phòng chống bạo lực học đường cho học sinh Trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh Results of empirical research on the response to Handbook of School Violence for secondary-school students in Ho Chi Minh City PG Hu nh n n rường Đại học ư phạm P HCM Assoc.Prof.,Ph.D. Huynh Van Son HCMC University of Pedagogy Tóm t t Bài viết phân tích kết quả thử nghiệm cẩm nang tuyên truyền nhằm phòng chống bạo lực học đường cho học sinh THCS tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua thử nghiệm cho thấy đa số khách thể đánh giá cẩm nang là hay và rất hay. Các ý kiến về nội dung và hình thứccụ thể trong cẩm nang đạt được sự ủng hộ và đồng thuận cao. Quá trình xây dựng cẩm nang cũng đã tham khảo các ý kiến của khách thể là giáo viên, phụ huynh và chuyên gia. Từ khóa: thử nghiệm cẩm nang, tuyên truyền, phòng chống bạo lực học đường, học sinh trung học cơ sở… Abstract The article analyzes the results of an empirical research on the response of related individuals to a handbook of school violence. In this research, the qualitative data indicates that the handbook has been well received and highly appreciated. Results show that the surveyed individuals strongly agree on the form and content of this handbook. The handbook was created with support from secondary teachers, parents and psychologists. Keywords: handbook testing, prevention of school violence, secondary students… 1. tv 11.111 học sinh thì có 1 học sinh bị buộc Theo số liệu thống kê vào n m 2010, thôi học có thời hạn vì đánh nhau[2] cứ 9 trường học với khoảng 5260 học sinh rước tình trạng bạn lực học đường thì có một vụ đánh nhau, cứ h n 10 000 (BLHĐ) đang diễn ra, để có một môi học sinh có một học sinh bị kỷ luật khiển trường học tập an toàn và thân thiện cho trách, cứ 5.555 học sinh thì có một học học sinh, việc phòng chống BLHĐ cần sinh bị kỉ luật cảnh cáo vì đánh nhau và cứ được thực thi hiệu quả để tình trạng này 3
  2. không tiếp tục tiếp diễn tại các trường học, cũng như sự hài lòng của học sinh THCS hoặc ít nhất giảm được tác động tiêu cực về cẩm nang tuyên truyền nhằm phòng của vấn nạn này lên học sinh. chống BLHĐ đã xây dựng, thông qua bảng BLHĐ là một thuật ngữ dùng để chỉ hỏi, nhóm nghiên cứu tiến hành thu thập ý các hành động làm tổn hại đến thể chất, kiến của hai mư i em học sinh thuộc bốn tinh thần và vật chất đến những người đang khối lớp 6, 7, 8, 9 của trường THCS Lê trực tiếp tham gia vào quá trình giáo dục Anh Xuân thuộc mẫu nghiên cứu Đồng trong nhà trường, dưới những hình thức thời tham khảo ý kiến của các giáo viên, khác nhau diễn ra trong môi trường học chuyên gia trong lĩnh vực Tâm lý giáo dục đường. nhằm có được những nhận xét khách quan Cẩm nang tuyên truyền nhằm phòng h n Phiếu hỏi gồm có n m nội dung: mức chống BLHĐ cho học sinh HC được độ hài lòng của học sinh về cẩm nang, xây dựng với mục đích tuyên truyền các những đánh giá chung của học sinh về cẩm thông tin về BLHĐ, các giải pháp phòng nang, về hiệu quả tuyên truyền của cẩm chống khắc phục BLHĐ đến các em học nang, nội dung cẩm nang. Cuối cùng là sinh THCS. Việc thử nghiệm cẩm nang là đánh giá của các em về hình thức cẩm điều cần thiết nhằm đưa ra được một sản nang. phẩm cẩm nang hoàn thiện về nội dung, 2.1. Mức độ hài lòng của học sinh hình thức cũng như phù hợp với học sinh về cẩm nang tuyên truyền nhằm THCS. Xây dựng cẩm nang phòng chống phòng chốn BLHĐ c o ọc sinh THCS BLHĐ hiệu quả sẽ hỗ trợ cho công tác Biểu đồ1. Mức độ hài lòng của học tuyên truyền phòng chống BLHĐ, góp sinh về cẩm nang tuyên truyền nhằm phòng phần giảm thiểu những tác động tiêu cực chống BLHĐ do BLHĐ mang lại, góp phần xây dựng một môi trường học tập an toàn, trường học thân thiện, học sinh tích cực. Cẩm nang tuyên truyền nhằm phòng chống BLHĐ được xây dựng dựa trên nhận thức của học sinh HC về BLHĐ; thực trạng BLHĐ Những yêu cầu kỹ thuật khi xây dựng nội dung và hình thức cẩm nang được đảm bảo nghiêm túc. Sau khi hoàn thành, sản phẩm được áp dụng thử nghiệm Theo biểu đồ 2.1, có 25% khách thể và bước đầu thu được kết quả từ phía “rất hài lòng” và 50% khách thể “hài lòng” khách thể là học sinh THCS, giáo viên, phụ về cẩm nang tuyên truyền phòng chống huynh và chuyên gia. ự mong đợi và hài BLHĐ ổng cộng hai mức này cho thấy lòng của các em về nội dung và hình thức có đến 75% khách thể hài lòng với cẩm đối với một sản phẩm tuyên truyền nhằm nang, chiếm ¾ mẫu Như vậy, có thể nhận phòng chống BLHĐ sau thử nghiệm là các định rằng đa số các em tỏ ra hài lòng với nội dung khi thử nghiệm cẩm nang cẩm nang tuyên truyền, và có thể nhận định 2. Gi i quy t v ban đầu rằng cẩm nang đã cung cấp cho Để xác định mức độ đáp ứng nhu cầu các em những hiểu biết nhất định về 4
  3. BLHĐ thêm dựa trên số liệu về số lần đọc của học Mức độ hài lòng của học sinh về cẩm sinh THCS. Có 15% khách thể, đã đọc cẩm nang tuyên truyền nhằm phòng chống nang đến h n một lần, theo như bảng thống BLHĐ cho học sinh HC được phân tích kê dưới đây: B ng 1. S l c c m nang tuyên truy n phòng ch a khách th TT 1 Một lần trọn vẹn 15 75 2 Hai lần trọn vẹn trở lên 3 15 3 Không được một lần trọn vẹn 2 10 ổng 20 100 Số liệu trên tuy không quá lớn nhưng Hồng Quân, Sở Lao động – hư ng binh cũng cho thấy, có 15% khách thể quan tâm và Xã hội TP.HCM, nhận định rằng: “Hình đặc biệt đến cẩm nang, vì trong khoảng thức cuốn cẩm nang đạt yêu cầu, có được thời gian hạn hẹp của việc thử nghiệm sự sinh động, đa dạng, đẹp và bắt mắt. nhưng đã đọc qua h n một lần. Thêm vào Cẩm nang này có giá trị trong công tác đó, có tổng cộng 75% khách thể chọn “hài tuyên truyền và có thể xuất bản đem đến lòng” và “không hài lòng” chứng tỏ cẩm những giá trị nhân văn về giáo dục, truyền nang có sức thu hút, có hiệu quả tuyên thông. Đây sẽ là sản phẩm tổ chức Đoàn truyền nhất định trong công tác tuyên Hội sẽ rất quan tâm”. truyền phòng chống BLHĐ Theo chuyên gia TS. Nguyễn Thị Kim Tổng hợp ý kiến phỏng vấn của các Anh - rường Cao đẳng ư phạm Trung nhóm khách thể khác nhau: giáo viên, học ư ng P HCM: “Về hình thức thể hiện sinh cho thấy sự đồng tình tư ng tự. Tiêu trong cẩm nang có các gam màu phối hợp biểu một vài ý kiến sau: hài hoà và làm nổi bật những nội dung Em N.H.K, học sinh trường THTH SG quan trọng, kích thích thị giác cho người tỏ ra hài lòng về cẩm nang, theo em thì đọc. Bên cạnh đó, hình ảnh minh hoạ ngộ cẩm nang đã có nội dung đầy đủ, hình ảnh nghĩnh, dễ thương, phù hợp với nội dung, minh họa phong phú. đặc biệt minh họa cho 2 nhân vật Mít và Cô K , giáo viên trường THTH SG Múp, xem rất thú vị. Ngoài ra, hình thức thì nhận xét, cẩm nang rất bổ ích với học phù hợp với các yêu cầu của một cẩm nang sinh, hình thức đẹp bắt mắt, các kiến thức dành cho lứa tuổi học sinh, số trang của hữu ích được kể thông qua những câu cẩm nang phù hợp với một tài liệu tuyên chuyện gần gũi với học sinh. truyền dành cho lứa tuổi THCS”. Kết quả từ chuyên gia cũng cho những Kết quả phỏng vấn cho thấy các nhận định tích cực. Chuyên gia TS Bùi chuyên gia đều nhận định đây là một sản 5
  4. phẩm rất có giá trị, cẩm nang rất bổ ích với 2.2. Đ n i của học sinh về học sinh, hình thức đẹp, lôi cuốn, gây ấn hiệu quả của cẩm nang trong công tác tư ng, dễ nhớ. Ngoài ra cẩm nang còn có tuyên truyền nhằm phòng chốn BLHĐ một số thông tin cần thiết để giúp các em Từ những nhận định chung của học ứng xử tốt với các tình huống có liên quan sinh về cẩm nang, nhóm nghiên cứu tiến tới BLHĐ, được chuyển tải bằng hình thức hành khảo sát để biết đánh giá ban đầu của nhẹ nhàng. Chuyên gia còn cho rằng cẩm các em về tính hiệu quả trong công tác nang là một phát hiện rất hay. Tuy nhiên, tuyên truyền nhằm phòng chống BLHĐ cần đầu tư nhiều h n về kích cỡ và màu sắc au đây là kết quả khảo sát: sẽ đạt mức tốt h n nữa. B 2. a h c sinh v tính hi u qu c a c m nang TT 1 Có hiệu quả 16 80 2 Không có hiệu quả 2 10 3 Không ý kiến 2 10 ổng 20 100 Số liệu từ bảng 2 cho thấy có đến 80% chung về cẩm nang, một vài yếu tố về cẩm học sinh đánh giá cẩm nang có hiệu quả nang được đưa ra để các em chọn lựa. Kết trong công tác tuyên truyền phòng chống quả khảo sát thể hiện ở bảng 3: phòng chống BLHĐ ới 10% học sinh Số liệu ở bảng 3 cho thấy yếu tố “Nội cho rằng chưa thật hiệu quả, chỉ chiếm tỉ lệ dung của cẩm nang” được các em hài lòng 1/10 toàn mẫu, một tỉ lệ không đáng kể. h n cả, chiếm tổng cộng 95% “hoàn toàn Nhìn chung, cẩm nang đã có tác động hài lòng” và “hài lòng” ỉ lệ này rất lớn tích cực đến nhận thức thông qua việc cung cho thấy học sinh rất hài lòng về nội dung cấp thông tin hữu ích về bạo lực, nguyên của cẩm nang ư ng tự, yếu tố “Các nhân xảy ra bạo lực, hậu quả cũng như thông tin cần thiết” được 45% lựa chọn cách thức ứng xử hay những thông tin liên “hoàn toàn hài lòng” và 40% chọn “hài hệ khi xảy ra bạo lực. Từ những thông tin lòng”, chiếm gần 9/10 mẫu Điều đó cho cung cấp, cẩm nang có thể được xem là thấy, thông tin trong cẩm nang đã đáp ứng một công cụ đắc lực cho công tác tuyên được những mong mỏi của các em về một truyền, cũng như là một tài liệu tham khảo cẩm nang phòng chống BLHĐ thân thiện, dễ hiểu, dễ áp dụng. Theo cô K.T, nội dung của cẩm nang 2.3. ủa h c sinh về chi tiết và đầy đủ, giúp nâng tầm hiểu biết, cẩm nang tuyên truyền nhằm phòng chống hành động đúng của các em về các tình BLHĐ huống có liên quan đến BLHĐ Mong muốn nhận được đánh giá 6
  5. B 3. a h c sinh v c m nang tuyên truy n nh m phòng ch Hoàn Hoàn toàn Hài Bình Không toàn hài không hài lòng hài lòng Trung TT lòng lòng bình 1 Nội dung của 11 8 1 0 0 1,5 1 cẩm nang (55%) (40%) (5%) (0%) (0%) 2 Những hình 8 7 5 0 1,85 4 ảnh minh họa 0(0%) trong cẩm nang (40%) (35%) (25%) (0%) 3 Hình thức trình 7 9 4 0 1,85 4 bày 0(0%) (35%) (45%) (20%) (0%) 4 n phong, 10 5 5 0 1,75 3 cách sử dụng 0(0%) từ ngữ (50%) (25%) (25%) (0%) 5 Các thông tin 9 8 3 0 1,7 2 cần thiết 0(0%) (45%) (40%) (15%) (0%) Yếu tố “Hình thức trình bày” chiếm liệu cho thấy, cẩm nang tuyên truyền nhằm 80% lựa chọn “hài lòng” (45 %) và “rất hài phòng chống BLHĐ đã đáp ứng được lòng” (35%) Các em thể hiện sự hài lòng những yêu cầu chung của học sinh. của mình về hình thức trình bày cẩm nang. Tuy nhiên, một vài ý kiến góp ý của Bên cạnh đó, yếu tố “Những hình ảnh minh các em học sinh thuộc mẫu thử nghiệm sau họa trong cẩm nang” và yếu tố “ n phong, khi xem cẩm nang như: “Cẩm nang đã cách sử dụng từ ngữ” cũng được yêu thích hoàn thiện nhưng nên thêm nhiều hình ảnh với 75% các em lựa chọn “hài lòng” và cụ thể, những ví dụ thực tiễn, có thực trong “hoàn toàn hài lòng” Đặc biệt, với “ n xã hội, lời v n nên ngắn gọn h n để tất cả phong, cách sử dụng từ ngữ”, 50 % các em mọi người cùng hiểu” hay “Cần cho thêm “hoàn toàn hài lòng” Có thể nhận định nhiều ví dụ h n về BLHĐ, các hình ảnh rằng, cách sử dụng từ ngữ trong cẩm nang được minh họa từ màu sắc đến hình ảnh tư ng đối dễ hiểu, không gây khó kh n cho cần được cải thiện tốt h n” và “Cẩm nang các em trong việc ghi nhận các thông tin, cần nhỏ h n để có thể dễ dàng bỏ túi”… là đồng thời gần gũi và tư ng đối phù hợp với những góp ý hay và mang tính xây dựng lứa tuổi. Các mức “không hài lòng” và của các em nhóm nghiên cứu lưu ý để hoàn “hoàn toàn không hài lòng” hầu như không thiện cẩm nang Đây là những thông tin có học sinh nào lựa chọn. Tất cả những dữ cần được lưu ý, xem xét và áp dụng để 7
  6. hoàn thiện cẩm nang này. các vấn đề khi BLHĐ xảy ra, 1,8 Tóm lại, cẩm nang bước đầu đáp ứng - Cung cấp đầy đủ, tổng quát về BLHĐ, được yêu cầu của học sinh về mục tiêu xây 1,85 dựng cẩm nang tuyên truyền nhằm phòng - Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết chống BLHĐ để tham khảo, liên hệ, 1,9. 2.4. Đ n i c c yếu tố thuộc về rong đó, đứng thứ nhất là ý kiến nội dung của cẩm nang tuyên truyền “cẩm nang có thể sử dụng ở nhiều n i, nhằm phòng chốn BLHĐ nhiều địa điểm” Nhận thấy vấn đề BLHĐ Sau những nhận định chung về cẩm vốn không thường diễn ra trong nhà nang, để biết mức độ hài lòng của học sinh trường, mà ở những n i vắng vẻ, n i công về một vài yếu tố khi xây dựng nội dung cộng hay trước cổng trường giữa những cẩm nang au đây là kết quả thử nghiệm: người bạn cùng khối lớp với nhau. Thực C n cứ trên điểm trung bình thì cả 5 trạng này tồn tại bởi nhiều nguyên nhân, yêu cầu khảo sát đều đạt điểm trung bình nguyên nhân để không bị nhà trường phát trên 1,7, tư ng ứng với mức “đồng ý”,được hiện và kỉ luật là một trong số đó Cẩm sắp xếp theo tỉ lệ từ cao xuống thấp: nang được xây dựng với hình thức nhỏ - Cẩm nang có thể sử dụng ở nhiều gọn, thuận tiện để có thể mang theo bất kì n i, nhiều địa điểm, 1,7 đâu, thuận tiện cho việc tra cứu, và đã - Nội dung phù hợp với tâm lý lứa tuổi chứng tỏ rằng việc thiết kế xây dựng cẩm học sinh THCS, 1,75 nang như vậy tư ng đối đạt hiệu quả, với - Cẩm nang cung cấp cách ứng xử phù 80% các em đồng tình rằng cẩm nang đã hợp khi gặp BLHĐ, có thể giải quyết tốt đáp ứng được yêu cầu này. Bi 2. a h c sinh v n i dung c m nang tuyên truy n nh m phòng ch 8
  7. Bên cạnh đó, ý kiến “có nội dung phù hệ” ừ đó, các em sẽ ít lúng túng h n hợp với tâm lý lứa tuổi HC ”- đứng thứ trong việc ứng phó với BLHĐ, biết cách xử hai, cũng được đa số các em tán thành với lý tình huống phù hợp, đảm bảo an toàn 85% lựa chọn “đồng ý” và “hoàn toàn đồng cho chính bản thân cũng như giảm thiểu ý” Lứa tuổi THCS là lứa tuổi dễ nhàm được những rủi ro có thể mắc phải do chán với những quyển sách có kiến thức BLHĐ dày đặc. Việc xây dựng nội dung cẩm nang Như vậy, cẩm nang tuyên truyền phù hợp với tâm lý, sở thích, nguyện vọng nhằm phòng chống BLHĐ đã xây dựng của các em là một trong những yêu cầu bước đầu đáp ứng được những yêu cầu về quan trọng nhất để cẩm nang thực sự hiệu nội dung cẩm nang. Tuy nhiên, một vài quả. Các em tỏ ra hài lòng, với 85% số góp ý riêng của các em học sinh sau khi sử mẫu đã khẳng định cẩm nang bước đầu đáp dụng cẩm nang như: “Cần cho thêm nhiều ứng được yêu cầu này. ví dụ h n về BLHĐ” hay “Cẩm nang cần Một trong những yếu tố rất quan trọng cung cấp thêm nhiều kiến thức h n để của việc tuyên truyền phòng chống BLHĐ hoàn thiện cẩm nang”, “Có thể cho thêm chính là cung cấp, hướng dẫn cho các em cách ứng xử và biện pháp”… cho thấy “cách ứng xử phù hợp khi gặp BLHĐ, có mong muốn tìm hiểu thêm thông tin cũng thể giải quyết tốt các vấn đề khi BLHĐ xảy như giải pháp phòng chống BLHĐ ở các ra”, đây cũng là yếu tố với điểm trung bình em học sinh là khá cao, cũng là những đứng thứ ba, với 90% các em tỏ ra hài lòng mong muốn chính đáng của các em, và với việc đáp ứng yêu cầu này của cẩm những góp ý này sẽ được nhóm nghiên cứu nang Như vậy, những kiến thức trong cẩm xem xét và chỉnh sửa để cẩm nang thêm nang thực sự giúp ích cho các em, với hoàn thiện. thông tin được “Cung cấp đầy đủ, tổng 2.5. Đ n i của học sinh về quát về BLHĐ” cũng như “Cung cấp đầy hình thức cẩm nang tuyên truyền nhằm đủ thông tin cần thiết để tham khảo, liên phòng chốn BLHĐ B ng 4. a h c sinh v hình th c c m nang tuyên truy n nh m phòng ch Hoàn Hoàn ng Phân Không toàn toàn TT Các ý vân ng ý không Trung Th ng ý ng ý bình h ng Câu v n ngắn gọn, súc 5 13 1 1 0 1 1,5 1 tích, rõ ràng (25%) (65%) (5%) (5%) (0%) Các thông tin được trình 9 9 2 0 0 2 bày khách quan, chính 1,85 4 xác, điển hình về BLHĐ (45%) (45%) (10%) (0%) (0%) 9
  8. Hoàn Hoàn ng Phân Không toàn toàn TT Các ý vân ng ý không Trung Th ng ý ng ý bình h ng Khá xa thực tiễn và hoạt 1 3 2 11 0 3 động của học sinh THCS 1,85 4 trong học đường (5%) (15%) (25%) (55%) (0%) Các mẫu chuyện, nội 11 5 4 0 0 4 1,75 3 dung lý thú, thu hút (55%) (25%) (20%) (0%) (0%) 0 1 6 8 5 5 Mô tả quá thô s 3,85 5 0% (5%) (30%) (40%) (25%) Các đoạn v n bản dễ 10 6 4 0 0 6 hiểu, dễ áp dụng, tác 1,7 2 động đến nhận thức (50%) (30%) (20%) (0%) (0%) Có đến 4 nội dung khảo sát đạt tỉ lệ một nửa số mẫu đã chứng minh điều ngược trên 80% ở mức đồng ý và rất đồng ý (cộng lại. Hay ý kiến cho rằng nội dung của cẩm dồn) đó là các nội sau được sắp xếp theo tỉ nang “khá xa thực tiễn và hoạt động của lệ từ cao xuống thấp: học sinh HC trong môi trường học - Các thông tin được trình bày khách đường” cũng tư ng tự, với 55% học sinh quan, chính xác, điển hình về BLHĐ, 90% không đồng tình với quan điểm này. - Câu v n ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, 90% Song song với kết quả trên, một vài - Các mẫu chuyện, nội dung lý thú, thu nhận định của các em sau khi sử dụng cẩm hút người đọc, 80% nang, điển hình như: “Cẩm nang cần chọn - Các đoạn v n bản dễ hiểu, dễ áp những từ dễ hiểu h n, viết ngắn gọn, dễ dụng, tác động đến nhận thức, 80%. đọc h n”, “Các hình ảnh được minh họa từ Bên cạnh đó, có hai nội dung khảo sát màu sắc đến tranh ảnh cần được cải thiện đạt tỉ lệ trên 50% học sinh lựa chọn “không tốt h n, chất lượng giấy cần được cải đồng ý” và “hoàn toàn không đồng ý”, đó là: thiện”, “Cần thêm nhiều hình ảnh minh họa - Mô tả quá thô s , 65% h n, bớt câu chữ”… cho thấy một khía - Khá xa thực tiễn và hoạt động của cạnh khác trong đánh giá của các em về học sinh trong môi trường học đường, 55%. cẩm nang Đây là những góp ý mang tính Kết quả trên cho phép nhận định rằng, xây dựng của các em, và cũng là những những yếu tố trên về cẩm nang cũng đã góp ý để hoàn thiện cẩm nang tốt h n và bước đầu đáp ứng được những yêu cầu và đem lại hiệu quả cao h n mong muốn của các em, cũng như đáp ứng 3. K t lu n được yêu cầu về thực tiễn. Chẳng hạn ý Qua quá trình thử nghiệm, khách thể kiến cho rằng cẩm nang “mô tả quá thô s ” điều tra đánh giá cẩm nang tuyên truyền đã được 65% học sinh bác bỏ, chiếm h n nhằm phòng chống bạo lực học đường cho 10
  9. học sinh THCS hay và rất hay. Bên cạnh TÀI LIỆU THAM KHẢO đó, các ý kiến đánh giá về chất lượng, 1. Hu nh n n (2015), Thực trạng, nguyên những yếu tố liên quan và một số tiêu chí nhân và một số giải pháp khắc phục tình cụ thể trong cẩm nang đạt được sự ủng hộ trạng bạo lực học đường tại các trường phổ và đồng thuận cao Ngoài ra, giai đoạn thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Đề tài nghiệm thu này cũng mang lại một số góp khoa học công nghệ cấp Thành phố, Cần h , mã số CT2014-01, 2015. ý đáng trân trọng của học sinh, giáo viên và chuyên gia để cuốn cẩm nang hoàn 2. Đào n rà (2014), “Từ BLHĐ đến sự phát thiện h n Cẩm nang tuyên truyền nhằm triển nhân cách của học sinh”, Kỷ yếu hội thảo: Thực trạng và giải pháp ngăn chặn phòng chống BLHĐ cho học sinh THCS là BLHĐ ở trường phổ thông, Tp. Hồ Chí Minh, một giải pháp giúp định hướng nhận thức, tr.74-78. và thái độ, điều chỉnh hành vi của học sinh 3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Chỉ thị nhằm phòng chống BLHĐ ừ đó, có thể 40/2008/CT-BGDĐ về việc phát động xem xét để áp dụng cẩm nang này trong phong trào thi đua “Xây dựng trường học công tác tuyên truyền phòng chống BLHĐ thân thiện, học sinh tích cực” trong các tại các trường HC trên địa bàn thành trường phổ thông giai đoạn 2008-2013, phố Hồ Chí Minh hiện nay. (20/4/2016), http://www.chinhphu.vn. Ngày nhận bài: 01/4/2016 Biên tập xong: 15/6/2016 Duyệt đ ng: 20/6/2016 11