Jumo Imago 500: Bộ điều khiển quá trình và chương trình

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 88 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Jumo Imago 500: Bộ điều khiển quá trình và chương trình. Nội dung tài liệu giới thiệu chung về thiết bị, trình bày cách nhận biết phiên bản thiết bị, lắp ghép, kết nối điện, vận hành, đặt tham số, cấu hình, tối ưu hóa và lắp thêm mô đun cho thiết bị.. Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Vài tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/jumo-imago-500-bo-dieu-khien-qua-trinh-va-chuong-trinh-g9dbuq.html

Nội dung


JUMO IMAGO 500 Bộ điều khiển Quá trình và Chương trình B 703590.0 Hướng dẫn vận hành 2013-11-28/00000000 H Hãy đọc Hướng dẫn vận hành này trước khi khởi động thiết bị. Hãy giữ Hướng dẫn vận hành này tại vị trí mọi người có thể đọc được bất kỳ khi nào. Hướng dẫn vận hành này có hiệu lực từ phiên bản phần mềm 162.03.05. Hãy hỗ trợ chúng tôi để cải thiện Hướng dẫn vận hành. Chúng tôi hoan nghênh mọi đóng góp của các bạn. Tất cả các thiết lập cần thiết được mô tả trong Hướng dẫn vận hành này. Tuy nhiên, nếu vẫn gặp khó khăn trong khi khởi động, không được vận hành thiết bị mà không được phép. Bạn sẽ làm mất các quyền lợi về bảo hành thiết bị! Hãy liên hệ với đại lý gần nhất hoặc trụ sở chính khi gặp trường hợp này. E Các quy định EN 61340-5-1 và EN 61340-5-2 “Bảo vệ các thiết bị điện tử khỏi hiện tượng tĩnh điện” phải được xem xét khi gửi trả các mô đun, các cụm chi tiết và các chi tiết. Chỉ sử dụng bao gói ESD phù hợp để vận chuyển. Hãy lưu ý rằng chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào về các hư hỏng gây ra do ESD (phóng tĩnh điện). Content 1 Giới thiệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.1 1.2 Mô tả . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Các quy ước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 Nhận biết phiên bản thiết bị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.1 2.2 2.3 Loại mẫu mã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Phụ kiện. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Biển hiệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 Lắp ghép . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3.1 3.2 3.3 3.4 Địa điểm và điều kiện thời tiết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Các kích thước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lắp ráp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vệ sinh mặt trước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kết nối điện. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4.1 4.2 4.3 Các lưu ý khi lắp đặt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Sự cách điện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Sơ đồ mạch điện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5 Vận hành . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 Vận hành: Thông tin chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hiển thị và điều khiển . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thông tin chung về vận hành . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nhập giá trị và lựa chọn thiết lập . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nhập điểm thiết lập . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ghi lại. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vận hành: Bộ điều khiển . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thay đổi điểm thiết lập. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chế độ bằng tay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vận hành: Bộ điều khiển / bộ tạo chương trình. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Soạn thảo chương trình. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Khởi động chương trình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thông tin chung về vận hành . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dịch hồ sơ chương trình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Đặt tham số. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 11 11 12 12 17 17 19 22 23 24 25 25 26 26 27 30 32 34 Content 7 Cấu hình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 Đầu vào tương tự . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bộ điều khiển . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bộ phát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Các bộ so sánh giới hạn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đầu ra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Các chức năng logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mô đun toán và logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điều khiển mức C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hiển thị. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Các giao diện. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dữ liệu thiết bị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ghi lại. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Các bộ hẹn giờ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Tối ưu hóa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 8.1 8.2 Tự tối ưu hóa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Kiểm tra tối ưu hóa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 9 Lắp thêm mô đun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 10 Phụ lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 10.1 Dữ liệu kỹ thuật . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 41 46 49 53 56 58 63 65 67 70 71 73 74 1 Giới thiệu 1.1 Mô tả Loại 703590 là một bộ điều khiển quá trình và chương trình với tám kênh điều khiển hoặc bốn kênh chương trình. Thiết bị được thiết kế theo khổ 144 mm x 130 mm với phần cắt tấm panel 92 mm x 92 mm và chiều sâu bắt 170 mm. Màn hình hiển thị là một màn hình màu 5" với 27 màu. Bố trí mẫu màn hình có thể được điều chỉnh một cách độc lập. Hai mẫu màn hình có thể cấu hình một cách tùy ý làm cho nó có khả năng tùy chỉnh vị trí chữ, giá trị quá trình, hình nền và các biểu tượng. Tối đa tám đầu vào tương tự và 6 đầu vào lô gic, cũng như sáu khe cắm mở rộng cho các đầu ra tương tự hoặc chuyển mạch. Bốn trong số những khe cắm này có thể được sử dụng thay đổi cho các đầu vào và đầu ra tương tự. Một chương trình thiết lập có thể được cấu hình dễ dàng từ máy tính. Tuyến tính hóa cho các đầu ra bộ phát thông thường được lưu trữ trong thiết bị, bốn bảng tuyến tính hóa theo chỉ định của khách hàng có thể được lập trình. Một mô đun lô gic và thuật toán có thể được sử dụng để thích nghi thiết bị với một dải rất rộng các nhiệm vụ điều khiển. Một chuỗi giao diện RS422/485 hoặc mạng Profibus-DP có thể được sử dụng để tích hợp thiết bị vào mạng dữ liệu. Các mô đun có thể được trang bị thêm bởi khách hàng một cách khá đơn giản. Kết nối điện được thực hiển ở phía sau, qua các đầu nối có ren. Expansion slots Analog input 1 Supply voltage 110 — 240 V AC 20 — 30 V AC/DC Analog input 2 Analog input 3 Interface COM 1 setup / RS422/485 Analog input 4 Logic inputs 1 — 6 for floating contacts Interface COM 2 RS422/485 2 external relay modules ER8 PROFIBUS-DP Analog input 5 Output board 1 (standard: 2 relays) Analog input 6 Output board 2 (standard: analog output) Analog input 7 Output board 3 Analog input 8 Output boards: - 2 relays (make) - 1 relay (changeover) - 2 logic outputs 0/5 V - 1 logic output 0/22 V - 1 solid-state relay - 1 analog output - 1 supply for 2-wire transmitter 22 V/30 mA Output board 4 Analog inputs: - resistance thermometers - thermocouples - standard signals - potentiometer - heating current Output board 5 Output board 6 = standard version = option = accessory 5

1102946